Suomen väestö kasvaa hiljalleen ja täysin vieraskielisin voimin. Puolet vieraskielisistä asuu pääkaupunkiseudulla. Vantaalla alle kouluikäisistä jo kolmannes on ulkomaalaistaustaisia.

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 5 548 241 henkilöä. Väkiluku kasvoi vuoden 2021 aikana 14 448 henkilöllä.

Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni 10 747 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvoi 25 195 henkilöllä.

Vieraskielisten määrä kasvoi Suomessa Tilastokeskuksen mukaan ”eniten ainakin 40 vuoteen”. Suomeksi sanottuna se tarkoittanee, että kasvu on ollut suurinta koko mittaushistorian aikana.

Puolet asuu pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvu perustui kokonaan vieraskieliseen väestöön, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni pääkaupunkiseudulla vuoden 2021 aikana. Kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni myös Uudenmaan maakunnassa.

Kaikista ulkomaalaistaustaisista henkilöistä puolet asui pääkaupunkiseudulla. Kunnittain tarkasteltuna ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus oli Manner-Suomen kunnista korkein Vantaalla, 23,4 prosenttia, Espoossa, 20,1 prosenttia sekä Närpiössä 19,6 prosenttia.

Lapset muuttavat maailmaa

Alle kouluikäisistä (0–6-vuotiaat) ulkomaalaistaustaisten osuus oli vuoden 2021 lopussa 12,1 prosenttia. Närpiössä ja Vantaalla alle kouluikäisistä jo joka kolmas on ulkomaalaistaustainen.

Ensimmäisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 38,9 vuotta vuonna 2021, kun koko väestön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Suomalaistaustaisten keski-ikä oli 44,4 vuotta. Toisen polven ulkomaalaistaustaisten keski-ikä oli 11,5 vuotta.

SUOMEN UUTISET