Espoon perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet Arja Juvonen ja Ari Ampuja ovat jättäneet eriävän mielipiteen Espoon kaupunginhallituksessa. Kaksikon mukaan kaupungin strategiassa ei huomioida Espoolle taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia aiheuttavaa maahanmuuttoon perustuvaa väestönkasvua.

Espoon valtuustostrategia tulee kaupunginhallituksen jälkeen lokakuussa valtuuston käsittelyyn.

Espoon perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet Arja Juvonen ja Ari Ampuja toteavat, että strategiassa ei huomioida niitä asioita, jotka olisi kuitenkin välttämättä huomioitava Espoon taloudellisessa tilanteessa.

– Maahanmuuttoon perustuva väestönkasvu aiheuttaa Espoolle taloudellisia kustannuksia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia, perussuomalaiset huomauttavat.

Ilmastopolitiikka täysin ylimitoitettua

– Strategiassa esitetty ilmastopoliittinen tavoite Espoon hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä on myös liian kunnianhimoinen, ja se ylittää jopa valtioneuvoston määrittelemän valtakunnallisen tavoitteen vuodesta 2035, perussuomalaiset jatkavat.

– Strategiassa ei myöskään huomioida Espoon tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita strategiatavoitteiden asettamisesta. Tavoitteita on liikaa, ja ne ovat esitettyinä liian kunnianhimoisia ja vaikeita toteuttaa.

Strategiaa ei pidä hyväksyä

Perussuomalaiset esittivät kaupunginhallituksessa, että strategiaa ei hyväksytä, vaan se valmistellaan uudelleen edellä mainitut seikat huomioiden.

Perussuomalaiset tulevat nostamaan havaitsemansa huomiot esiin myös kaupunginvaltuuston kokouksessa lokakuussa.

Suomen Uutiset