Vuonna 2022 valtio maksaa lapsilisiä arviolta noin 1,35 miljardia euroa. Määrärahaa ei saisi kansanedustaja Ari Koposen mukaan missään nimessä pienentää, vaikka lasten määrä Suomessa onkin laskussa.

Ylimääräiset budjetoidut varat lapsilisämomentin sisällä tulisi kohdistaa takaisin apua tarvitseville perheille korottamalla lapsilisää. Ari Koponen on jättänyt ehdotuksestaan toimenpidealoitteen hallitukselle.

– Tämä olisi vähintä mitä voisimme tehdä apua tarvitsevien lapsiperheiden eteen ajassa missä kaikki elämisen kustannukset ovat rajussa nousussa ja perheet joutuvat karsimaan välttämättömistä arjen tarpeista.

Syntyvyys rajussa laskussa

Lasten ja lapsiperheiden määrä Suomessa on ollut laskussa koko 2010-luvun ja lapsettomien aikuisten osuus on kasvanut. Koronapandemian aikana syntyvyys kasvoi, mutta nyt uusimpien tietojen mukaan syntyvyys on jälleen kääntynyt reiluun laskusuuntaan.

– Lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksista, jota maksetaan jokaisesta Suomessa asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Lapsilisän korottaminen voisi toimia myös taloudellisena kannustimena syntyvyysasteen nostamiseksi, Koponen sanoo.

SUOMEN UUTISET