Jotkut saksalaisvanhemmat ovat lapsensa koulua valitessaan hyödyntäneet tietoa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuuksista eri kouluissa. Nyt Berliinin punavihreä osavaltiosenaatti haluaa salata nämä tiedot. Joissakin kouluissa käytännössä kaikki oppilaat puhuvat kotikielenään jotain muuta kieltä kuin saksaa.

Berliiniläisvanhemmat voivat lapsensa koulua valitessaan selata netissä kouluhakemistoa, jossa kerrotaan kaupungin kouluista perustiedot. Tähän asti näihin perustietoihin on sisältynyt muun muassa se, kuinka moni koulun oppilaista puhuu kotikielenään muuta kuin saksaa.

Nyt Berliinin punavihreä osavaltiosenaatti haluaa salata oppilaiden kotikieltä koskevat tiedot, kertoo berliiniläislehti. Liian korkean vieraskielisten oppilaiden osuuden pelätään stigmatisoivan koulua.

Asiaa tutkinut työryhmä pitää kuitenkin osavaltiosenaatin sensuurivaatimusta lain vastaisena. Berliinin osavaltion lainsäädännön mukaan kansalaisilla on perusoikeus päästä tutkimaan koulutilastoja. Oppilaiden kotikieltä koskevat tiedot ovat anonyymeja, joten niiden salaamista ei voida perustella myöskään yksilönsuojalla.

Punavihreät vetoavat siihen, että kotikieltä koskevat tiedot ovat usein epätarkkoja, koska ne perustuvat vanhempien antamaan ilmoitukseen. Lisäksi perheiden yhteiskuntaluokka vaikuttaa koulujen laatuun enemmän kuin maahanmuuttajatausta.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen edustaja on täysin eri mieltä. Hänen mukaansa muuta kuin saksaa äidinkielenään puhuvien oppilaiden osuus on monille vanhemmille tärkeä kriteeri koulun valinnassa.

– Vanhemmilla on oikeus saada tämä tieto ja punavihreiden yritys pimittää se on laiton, sanoo Thorsten Weiß (38, AfD).

Lisärahoitusta vieraskielisten oppilaiden osuuden perusteella

Tähän asti kouluille on myönnetty lisärahoitusta vieraskielisten oppilaiden osuuden perusteella. Jos oppilaiden kotikielitilastojen kerääminen lopetetaan, kouluille ei voida enää antaa lisärahaa tällä perusteella.

Osavaltiosenaatti kaavaileekin lisärahoituksen kriteeriksi uutta ”sosiaalista indeksiä”, joka kuvaisi oppilaiden sosiaalista taustaa laajemmin, jotta heidän maahanmuuttajataustaansa ei tarvitsisi kertoa.

Keskimäärin 40 prosenttia oppilaista vieraskielisiä

Berliinissä ala-asteen oppilaista peräti 45,3 prosenttia ovat vieraskielisiä julkisissa kouluissa. Yksityisissä kouluissa luku on 31 prosenttia.

Yläasteella vieraskielisten oppilaiden osuus on 43,4 prosenttia julkisissa kouluissa. Lukiotasolla vieraskielisten osuus on vain 28,2 prosenttia. Erityiskoulujen oppilaista 41,9 prosenttia ovat vieraskielisiä.

Keskimäärin Berliinin julkisten koulujen oppilaista 41,1 prosenttia ja yksityiskoulujen oppilaista 24,9 prosenttia ovat vieraskielisiä. Vieraskielisten oppilaiden määrässä on suuria alueellisia eroja: suurimmillaan maahanmuuttajaoppilaiden osuudet ovat keskustassa (76,5 %) ja Neuköllnissä (70,1 %).

Ääritapauksissa lähes kaikki koulun oppilaat saattavat olla maahanmuuttajataustaisia. Kun opetustoimesta vastaava senaattori Astrid-Sabine Busse (64, SPD) opetti ala-asteella Neuköllnin kaupunginosassa, hänen koulunsa oppilaista 97,2 prosenttia puhui kotikielenään jotain muuta kuin saksaa.

SUOMEN UUTISET