Suomenkieliset lapsiperheet muuttavat kiihtyvään tahtiin pois Helsingin heikko-osaisilta alueilta, selviää Helsingin kaupunkitiedon lehden Kvartin julkaisemasta tuoreesta tutkimuksesta.

Matalimman tulo- ja koulutustason alueilta muuttaa pois enemmän suomenkielisiä perheitä, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, kuin mitä heitä muuttaa alueelle. Lapsiperheet muuttavat paremmille alueille, jotteivat heidän lapsensa joutuisi kouluihin, joissa oppimistulokset ovat heikkoja ja maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on suuri. Kyseisiä kouluja on useita, etenkin juuri Itä-Helsingissä.

Kantaväestö muuttaa pois

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osuus näillä alueilla on todella korkea ja osuus vain jatkaa kasvuaan.

– Tämä ilmiö on jo pitkään ollut tuttu muista länsimaista. Kantaväestö muuttaa pois asuinalueilta, joissa maahanmuuttajien määrä on ylittänyt tietyn kipukynnyksen. Ilmiö on hyvin ongelmallinen, koska se muodostaa eräänlaisia maahanmuuttajien omia varjoyhteiskuntia, jotka ovat täysin eristäytyneitä muusta yhteiskunnasta. Hyvinä esimerkkeinä tällaisista asuinalueista ovat Tukhoman Rinkeby ja Malmön Rosengård, sanoo Helsingin PS-Nuorten puheenjohtaja Teppo Marttinen.

Vuokra-asunnot täytetään tulijoilla

Joillakin Helsingin alueilla vieraskielisten osuus on jo liki 40 prosenttia. Helsingin PS-Nuoret vaatii Helsingin kaupungilta pikaisia toimia tilanteen korjaamiseksi.

– Yksi suurimmista ongelmista on se, että Helsingin kaupungin asuntoihin asutetaan paljon humanitaarisia maahanmuuttajia, eikä suomalaisia lapsiperheitä, Helsingin PS-Nuoret toteavat.

– Helsingin kaupungin asuntojen asukasvalintaperiaatteita on muutettava. Suomalaiset, paikalliset lapsiperheet on laitettava etusijalle kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden sijaan. Helsingin täytyy myös lopettaa humanitaaristen maahanmuuttajien houkutteleminen kaupunkiimme. Laittomasti maassa olevien henkilöiden palvelut on lakkautettava, ja turvapaikkaturistien vetovoimatekijät tulla Helsinkiin on poistettava, luettelee Helsingin PS-Nuorten hallituksen jäsen Laura Jokela.

Helsingin PS-Nuoret järjestävät aiheesta kaikille avoimen seminaarin lauantaina 26.10.

SUOMEN UUTISET