Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa ehdottaa lakialoitteessaan, että maistraatin on toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä muuttoilmoituksen vastaanottamisen jälkeen asunto-osakeyhtiölain 7 luvussa tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle.

– Tämä tarkoittaa selkokielellä sanottuna, että taloyhtiöt saisivat tiedot yhtiöön muuttajasta tai muuttajista. Näin voitaisiin varmistua asukkaiden henkilöllisyydestä ja saataisiin merkittyä kätevästi asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun oikeat tiedot, Elomaa täsmentää.

Lisää asukkaiden turvallisuuden tunnetta

Lakialoitteen mennessä läpi taloyhtiöihin muodostuisi henkilörekistereitä. Henkilötietojen käsittelyä taloyhtiössä sääntelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja sitä täsmentävä ja täydentävä kansallinen tietosuojalaki. Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että edellä mainittuja noudatetaan eikä tietoja käytetä vääriin tarkoituksiin.

Muuttoilmoituksesta käy ilmi muuttavan henkilön nimi, henkilötunnus, muuttopäivä, tiedot asunnosta ja kotikuntaan, asuinpaikkaan sekä huoneiston hallintaperusteeseen liittyviä tietoja. Lisäksi tilapäistä asuinpaikkaa koskevasta muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi tilapäisen oleskelun tarkoitus ja kesto.

– Uskon, ettei henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely olisi ongelmallista. Sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia asukkaiden turvallisuuden tunteeseen sekä asumisviihtyvyyteen, Elomaa toteaa.

SUOMEN UUTISET