Diakonissalaitoksen organisaatio on huomattava toimija maahanmuuttajille sekä laittomasti maassa oleville suunnattujen sosiaali- ja majoituspalvelujen sektorilla, jonka tuottamien palvelujen maksajia ovat lähinnä julkisyhteisöt kuten kunnat.

Helsingin Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen esitti äskettäin kaikille maassa laittomasti oleville työperusteista oleskelulupaa.

– Ei ole kenenkään etu, että ihmiset katoavat maan alle. Ratkaisuna esitän, että Suomessa hoidetaan nopeasti paperittomille työlupaperusteiset oleskeluluvat. Näin pystymme vähentämään yhteiskunnassa monia muita kustannuksia ja ennen kaikkea ihmisten turhautumista, epätoivoa ja toimettomuutta. Paperittomille avautuu mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja he voivat ottaa vastuun omasta elämästään ja toimeentulostaan, Pentikäinen esitti Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Hän käytti kirjoituksessa vanhoja latteuksia mainitessaan, kuinka Suomessa olisi monilla aloilla kasvava työvoimapula. Pentikäisen mukaan paperittomat myös voisivat olla Suomelle käänteen tekevä ”voimavara”.

Helsinki on merkittävä asiakas

Pentikäisen puheet on helppo ymmärtää, kun huomioidaan hänen taustayhteisönsä asema. Diakonissalaitoksen organisaatio on huomattava toimija maahanmuuttajille sekä laittomasti maassa oleville suunnattujen sosiaali- ja majoituspalvelujen sektorilla, jonka tuottamien palvelujen maksajia ovat lähinnä julkisyhteisöt kuten kunnat.

Diakonissalaitos on säätiömuodossa toimiva kokonaisuus. Diakonissalaitoksen tytäryhtiöt tarjoavat erilaisia sosiaali-, terveys-, ja koulutusalan palveluja.

Suomen Uutisten selvityksen perusteella Helsingin kaupunki on Diakonissalaitoksen merkittävä asiakas. Helsinki ostaa vuosittain suurilla summilla palveluja Diakonissalaitokselta. Lisäksi Helsinki myös jakaa säätiölle tukirahaa.

– Vuonna 2017 on Helsinki on ostanut Diakonissalaitokselta noin 700 000 eurolla alaikäisten turvapaikanhakijoiden asumispalveluita. Lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle on myönnetty sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuksia käytettäväksi vuosina 2016 ja 2017, kertoo Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari.

Avustuksia jopa 843 500 euroa vuodessa

Ostettujen asumispalvelujen lisäksi Helsinki myönsi vuonna 2016 Diakonissalaitokselle kolme sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusta. Näiden yhteissumma oli 614 000 euroa.

Summasta kohdennettiin hätämajoituksen avustukseen 94 000 euroa ja liikkuvan väestön sekä paperittomien päiväkeskuksen Hirundon toimintaan noin 150 000 euroa.

Vuonna 2017 myönnetty avustussumma oli jo kasvanut 843 500 euroon. Siitä kohdennettiin hätämajoitukseen noin 300 000 euroa sekä Hirundon pyörittämiseen noin 150 000 euroa.

– Diakonissalaitos on hakenut avustusta eri toimintamuotoihin. Useita käyttötarkoituksia sisältävissä avustuspäätöksissä on Diakonissalaitokselle annettu vapaus tarkentaa kuhunkin tarkoitukseen käytettävä summa vuoden aikana. Tämä siksi, että toiminnassa voitaisiin joustaa vuoden aikana muuttuvien tarpeiden mukaisesti, Pajari kertoo.

Hätämajoitus antaa vääränlaisen viestin

Suomeen on viime vuosina kertynyt paljon ihmisiä, joilla ei eri syistä ole laillista oikeutta oleskella Suomessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, jotka eivät ole lainvoimaisen päätöksen jälkeen poistuneet maasta.

Useat kolmannen sektorin toimijat ja muut tahot järjestävät tälläkin hetkellä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä majoituspalveluja tällaisille henkilöille.

Edellinen sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg on suhtautunut kielteisesti ilman oleskelulupaa Suomeen jääville tarjottavaan hätämajoitukseen.

– Hätämajoitus antaa ihan vääränlaisen viestin. Toivoisin, että koko yhteiskunta viestisi, että näiden ihmisten kannalta on huomattavasti parempi, että he löytävät paluun kotiin, Nerg sanoi Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa.

Kielteisen päätöksen saaneet ulos

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho tyrmää Diakonissalaitoksen toimialajohtaja Pentikäisen haaveet laittomasti maassa oleville ihmisille annettavista työlupaperusteisista oleskeluluvista.

– Herää kysymys, mihin koko kallista turvapaikkaprosessia tarvitaan, jos kaikille kielteisen päätöksen saaneille annetaan työperusteinen oleskelulupa. Eikö olisi helpompaa antaa suoraan kaikille maahan laittomasti tuleville työperusteinen oleskelulupa, ts. lopettaa maahanmuuttokontrolli kokonaan, Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

– Perussuomalaisilla on selkeä linja: Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat on otettava säilöön, kunnes he poistuvat vapaaehtoisesti maasta tai heidät voidaan pakkokeinoin palauttaa kotimaahansa. Tätä mieltä on tutkitusti myös suurin osa Suomen kansasta, Halla-aho muistuttaa.

ILKKA JANHUNEN