Eduskunnassa keskusteltiin tänään perussuomalaisten lakialoitteesta ulkomaalaislain muuttamiseksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri muistutti hallitusta toimenpiteistä, joihin se lupasi ryhtyä Turun terroriteon jälkeen.

– Muun muassa ministeri Sampo Terho (sin.) kertoi, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita pitää voida ottaa paremmin säilöön. Samana päivänä (21.8.( pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ehätti kertomaan, että ei ole mitään paineita maahanmuuttolainsäädännön muuttamiseen, ja toppuutteli keskustelua, eli epäselväksi jäi, mikä on hallituksen linja, mitä tälle laittomasti maassa olevalle joukolle ja ihmisille tehdään. Siihen emme ole saaneet vastausta.

– Moni silloin tietysti keskustelujen perusteella odotti, että nyt varmaan tulee tiukennuksia, kun ensin ministeri Terho sanoi näin hallituksen niin sanotusta maahanmuuttokriittisestä siivestä, mutta kuitenkin pääministeri sitten kertoi, että emme aio tehdä yhtään mitään, ja että Terhon puheet olivat hänen puheitaan.

Ruotsiin syntynyt varjoyhteiskunta

Meri muistutti hallitusta Ruotsin tilanteesta, josta muun muassa Helsingin Sanomat kirjoitti (1.9.2017), että Tukholman kaduille on syntynyt varjoyhteiskunta.

– Helsingin Sanomien otsikon mukaan paperittomat nuoret pukeutuvat merkkivaatteisiin, nukkuvat baarien terasseilla ja myyvät mitä käsiinsä saavat, ja tämän ilmiön ennustetaan tulevan myös Suomeen. Tämä haastattelu ja juttu perustuu tukholmalaisen poliisin näkemyksiin.

– Muutamia päiviä sitten todettiin, että Ruotsissa on noin 50 000 laitonta maahanmuuttajaa, joilla ei ole oleskelulupaa. Varmasti moni heistä on saanutkin kielteisen päätöksen ja vielä lisäksi käännytyspäätöksen.

Kirkko suojelee laittomasti maassa olevia

Meri ihmetteli myös kirkon tahtoa suojella laittomasti maassa olevia. Kirkkohan ilmoittaa antavansa kirkkoturvaa.

– Esimerkiksi Ylellä (20.2.) käydyssä keskustelussa kirkkoherra Kari Kanala ilmoitti uskovansa, ettei Maahanmuuttoviraston käsittelyssä ja tuomioistuinkäsittelyssä ole käsitelty asianmukaisesti esimerkiksi irakilaismiehen turvapaikkahakemusta. Häntähän oltiin käännyttämässä, ja kirkko antaa sen perusteella kirkkoturvaa.

– Minä pidän tietysti hieman kummallisena sitä, jos me kerran tässä salissa tunnustamme ja tunnistamme, että meillä on oikeusvaltio, riippumattomat tuomioistuimet, oikeusapua, oikeusavustajat ja asianajajat, että meillä nyt sitten olisi kuitenkin, vain joidenkin tahojen ilmoituksen mukaan, päätöksiä, joista ihmiset itse yksipuolisella ilmoituksella ilmoittavat, ettei tämä ole nyt mennyt heidän mielestään hyvin.

Kansa perussuomalaisten linjoilla

Meren mielestä päättäjien olisi nyt syytä kuunnella kansalaisia.

– Hallituskin kirjasi muun muassa rikoslain käytön osalta, että kansalaisten mielipiteille pitää antaa hyvin suuri merkitys. Perussuomalaiset ja perussuomalaisten puoluetoimisto teettikin viime syksynä TNS Gallupilla tutkimuksen, jossa kysyttiin Suomen kansalaisilta sitä, mitä mieltä he ovat siitä, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat otettaisiin heti säilöön. Peräti 59 prosenttia eli lähes 60 prosenttia vastaajista halusi, että käännytyspäätöksen saaneet otetaan talteen.

– Tässä on huomionarvoista myöskin se, että erityisesti vihreiden kansanedustajat ovat monissa puheenvuoroissaan tuoneet esille sen, että heidän mielestään keskustelu säilöönotosta ei ole hyvä asia. Kuitenkin esimerkiksi vihreiden kannattajista 48 prosenttia tämän tutkimuksen mukaan kannatti säilöönottoa, ja myös SDP:n kannattajista 59 prosenttia oli perussuomalaisten kannattajien kanssa samaa mieltä, että kuunnellaan kansaa. Täällä aina puhutaan siitä, että heidän edustajinahan ja heidän mandaatillaan me täällä kuitenkin viime kädessä olemme, Meri muistutti.

Käännytykset turvattava

Perussuomalaisten lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia niin, että ulkomaalaisen säilöön ottaminen olisi mahdollista käännyttämistä seuraavana turvaamistoimena. Eli säilöönoton edellytyksiä muutettaisiin niin, että ulkomaalainen voitaisiin ottaa säilöön silloin, kun ulkomaalainen on käännytetty ilman oleskelulupaa maasta poistamisen edellytysten täyttyessä.

Tällä turvataan myös sitä, että henkilö saadaan poistettua maasta.

– Nythän meillä on ollut myös ongelmana se, miten laittomasti maassa oleville tarjotaan palveluita. Kunnat näidenkin ongelmien kanssa painiskelevat, ja valtiohan on antanut tähän hallituksen esitysten mukaisesti lisärahoitusta, jota kyllä perussuomalaiset vaihtoehtobudjettiäänestyksessä vastustivat.

– Tästä syystä perussuomalaisten koko eduskuntaryhmä on allekirjoittanut tämän ja esittää, että ulkomaalaislain 121 §:ää muutetaan, otsikko ”Säilöön ottamisen edellytykset”, ja todetaan: ”Ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön sen estämättä, mitä tässä pykälässä säilöön ottamisesta säädetään, kun ulkomaalainen on käännytetty 142 §:n 2 momentin 4 kohdassa säädetyn ilman oleskelulupaa maasta poistamisen edellytysten täyttyessä.”

SUOMEN UUTISET