Eduskunnassa käytiin tänään keskustelu perussuomalaisten eduskuntaryhmän laatimasta lakialoitteesta, jolla ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia niin, että ulkomaalaisen säilöön ottaminen olisi mahdollista käännyttämistä seuraavana toimenpiteenä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen muistutti, että Suomella on tällä hetkellä Pohjoismaiden löysin maahanmuuttopolitiikka.

– Tämä on tosiasia, ja mielestäni onkin todella surullista, että Suomi on jumittunut tässä suhteessa menneeseen aikaan. Muut Pohjoismaat karsivat vetovoimatekijöitä, ja samaan aikaan Suomen hallitus katselee toimettomana vierestä.

Suomi Pohjoismaiden vetovoimaisin maa

Immonen huomauttaa, että löysä maahanmuuttopolitiikka on suuri vetovoimatekijä. Suomen kohdalla vetovoimaisuus näkyy käytännössä siinä, että Suomella on ainoana pohjoismaana turvapaikkahakemusten määrä jäänyt vuositasolla korkeammaksi kuin ajalla ennen pakolaiskriisiä.

– Väestöllisesti Suomen kokoisiin Tanskaan ja Norjaan jätettiin kumpaankin viime vuonna vain 3 500 turvapaikkahakemusta, joka on tuntuvasti alempi kuin Suomen yli 5 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2017. Myös Ruotsissa turvapaikanhakijamäärät ovat tippuneet alimmilleen sitten 2000-luvun alun.

– Olisikin täysin perusteltua, että hallitus viimein ajaisi voimaan ja käytäntöön mm. perussuomalaisten aloitteesta laaditun 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, Immonen vaati.

Helpotusta kaoottiseen tilanteeseen

Käsittelyssä oleva perussuomalaisten eduskuntaryhmän laatima lakialoite ulkomaalaislain muuttamisesta säilöönoton parantamiseksi toisi osaltaan helpotusta nykyiseen kaoottiseen tilanteeseen.

– Suomi on siis ajautunut tilanteeseen, jossa kaduillamme vaeltaa tuhansia ihmisiä vailla oikeutta oleskella maassa. Erityisesti vuonna 2015 alkaneen turvapaikanhakijatulvan jälkeen hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin estääkseen ihmisiä jäämästä laittomasti Suomeen.

– Nämä ihmiset ovat valtava turvallisuusuhka Suomen kansalle ja koko yhteiskunnallemme. Tämä aloitteemme niin sanotusti tähtää hallituksen politiikasta aiheutuneen olemassa olevan ongelman jälkihoitoon, Immonen toteaa.

Laittomasti maassa olevia piilotellaan viranomaisilta

Perussuomalaisten aloitteen mukaan käännytyspäätöksen saanut henkilö tulisi ottaa säilöön käännytyspäätöksen voimaansaattamiseksi sen sijaan, että tällaiset ihmiset saisivat liikkua vapaasti Suomessa, ”kadota maan alle” tai siirtyä johonkin toiseen EU-maahan seuraavan vastaanottajamaan harmiksi.

– Kun ihmiset kulkevat vapaina, käännytyspäätöstä on hankala saattaa voimaan, ja henkilöiden seuranta on käytännössä täysin mahdotonta. Kielteisen päätöksen toistuvasti saaneita turvapaikanhakijoita myös tiettävästi piilotellaan viranomaisilta erilaisten kansalaisaktivistien, seurakuntien ja järjestöjen toimesta, joten säilöönotto on tästäkin syystä ainoa oikea ratkaisu ongelman korjaamiseksi, Immonen painottaa.

– Maassamme laittomasti oleskelevan henkilön vapaudenmenetys on todella pieni hinta siitä, että pystymme siten paremmin suojelemaan omia kansalaisiamme. Ulkomaalaisrikollisuus ja jatkuva islamististen terrori-iskujen uhka ovat todellisuutta, enkä tästä syystä voi lainkaan ymmärtää sitä, miksi hallitus ei ole jo saanut aikaan tällaista lakimuutosta.

Miksi hallitus ei kuuntele kansaa?

Immonen painotti eduskunnassa, että suuri osa suomalaisista on sitä mieltä, että kaikki laittomasti maassa olevat henkilöt kuuluisi ottaa säilöön.

– Miksi emme siis vihdoin antaisi kansalaisten yleisen oikeustajun näkyä myös täällä eduskunnassa lakeja säätäessämme?

SUOMEN UUTISET