Opettajat irtisanoutuvat Suomen suurimmasta yläkoulusta levottomuuksien takia, kertoo HS Turku. Lähteneitä on jo kolmasosa. Sama peruskoulu on tullut tunnetuksi viime aikoina väkivallasta, huumekaupasta, ilotulitteiden ampumisesta sisällä koulupäivän aikana ja useista rikosilmoituksista. – Tämä on sitä nykyisen hallituksen koulutuksen kunnianpalautusta, moittii kansanedustaja Ari Koponen.

Opettajien mukaan levottomuudet lisääntyivät, kun erityisoppilaat siirrettiin samoihin tiloihin muiden oppilaiden kanssa pari vuotta sitten. Inkluusion ajatuksena onkin, että erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ei eriytetä omiin luokkiinsa, vaan he opiskelevat muiden kanssa yleisellä luokalla. Erityisluokkien määrää on vähennetty Sanna Marinin hallituskaudella huomattavasti.

– Hallituksen lempilapsi inkluusio ei yksinkertaisesti toimi. Luokissa on nyt paljon erityistä tukea tarvitsevia lapsia, jotka eivät saa riittävää ohjausta, ja muiden oppilaiden oppiminen häiriintyy, kommentoi Ari Koponen.

Koulutuspolitiikassa olisi paljon korjattavaa

Inkluusion poiston lisäksi hallituksella olisi Koposen mukaan paljon korjattavaa ja muutettavaa, kuten esimerkiksi liiallisen itseohjautuvuuden poisto, hankehumpan ja byrokratian keventäminen, haitalliseen maahanmuuttoon puuttuminen, selkeiden vähimmäisosaamisen kriteereiden luominen toisen luokan loppuun (luku- ja kirjoitustaidossa), opettajien auktoriteetin palautus ja heidän jaksamiseensa puuttuminen, perheiden vastuun lisääminen sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tärkeyden ymmärtäminen.

Koponen on puhunut inkluusion toimimattomuudesta, perusopetuksen rahoituksesta ja raa’asta väkivallasta kouluissa jatkuvasti koettaen saada hallitukselta huomiota ongelman vakavuuteen.

Suomen Uutiset