Eduskunnassa käsiteltiin torstaina 2.2. suullisella kyselytunnilla maahanmuutosta koituvien sosiaalietuuskustannusten jälkeen koulutuksen perusrahoitusta. Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ehdotti opetusministerille ammattikoulutuksen lyhentämistä yhdeksi ratkaisuksi työvoimapulaan. Vasemmistolainen opetusministeri ei innostunut ideasta.

Kansanedustaja Juha Mäenpää, taustaltaan ammatillinen erityisopettaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan varajäsen, ilmaisi kyselytunnilla huolensa toisen asteen opetuksen tilasta erityisesti lähiopetuksen määrän, opintojen aikataulutuksen ja opiskelijoiden työelämätaitojen suhteen.

– Yrittäjät odottavat toisen asteen opiskelijoilta koulutuksen päätyttyä, että he osaavat kellon- ja työajat. Suomessa viikko-opetustunnit ovat vajonneet koko ajan alemmas. Eilen illalla keskustelin erään opettajan kanssa, joka kertoi, että heillä on ollut syksyn ajan kolmena päivänä viikossa neljä tuntia opetusta. Ehkä tähän on korona-ajan etäjuttuja tullut, mutta oppilaat eivät opettajan mukaan näitä etäjuttuja tee, Mäenpää avasi.

Opetusministeri ei lämmennyt ehdotukselle

– Te korotitte myös oppivelvollisuuden ikää — se on tietyllä tapaa virhe — mutta koska haluatte myös ehdotuksia ja esityksiä, niin eikö ole näin, että tämä kolmevuotinen ammattikoulu, jossa käydään siis vajaita viikkoja, tyhjiä tunteja, tyhjiä päiviä, voitaisiin lyhentää kahteen vuoteen? Opettajat tekisivät silloin täysiä tunteja, ja silloin nuoret oppisivat kellonajat ja työajat, Mäenpää ehdotti.

Vasemmistolainen opetusministeri ei lämmennyt ajatukselle.

– Itse en kannata ammatillisen koulutuksen lyhentämistä kahteen vuoteen, vaan kannatan sitä, että me pidämme huolta siitä, että sen kolmen vuoden aikana opetusta olisi riittävästi ja se olisi laadukasta, sanoi opetusministeri Li Andersson (vas.) vastauspuheenvuorossaan.

Nuoret työn syrjään kiinni

Mäenpää korostaa ymmärtävänsä, että joillakin aloilla, esimerkiksi logistiikan opetuksessa, voi kolme vuotta olla jo käytännön syistä aivan tarpeellinen. Hän kuitenkin näkee, että vuotta aiemmalla valmistumisella voisi helpottaa alakohtaista työvoimapulaa.

– Sen sijaan, että pyritään pidentämään työuria elämän loppupäästä, voisi niitä yrittää pidentää elämän alkupäästä. Tämä olisi kaikkien etu, sillä nuoret pääsisivät nopeasti työn syrjästä kiinni eikä eläkeikää tarvitsisi korottaa, Mäenpää selventää.

Mäenpää muistuttaa, että hallitus usein kaipaa oppositiolta arvostelun lisäksi ratkaisuja ja esityksiä. Juuri ratkaisukeskeisyyteen hän halusi ehdotuksellaan osoittaa valmiutta.

– Laajennettu oppivelvollisuusikä kestää 18 ikävuoteen asti. Lyhentämällä ammattikoulun kestoa kahteen vuoteen voitaisiin osa toisen asteen tutkinnoista mahduttaa oppivelvollisuusiän sisälle, mikä ehkäisisi keskeyttämisiä, selittää Mäenpää.

Suomen Uutiset