Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen katsoo, että yhteiskunta on laiminlyönyt lastensuojelun ongelmat jo vuosikausia ja vaatii toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen pitää lastensuojelun tilannetta Suomessa hälyttävänä. Viime vuosina julkisuuteen asti on päätynyt useita äärimmäisiä tapauksia, joissa laiminlyöty lapsi tai nuori on kuollut. Vilja Eerikan tapaus tai Koskelan teinisurma ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu.

– Vakavia laiminlyöntejä resurssipulan ja toimimattoman lainsäädännön takia tapahtuu jatkuvasti, mutta ne eivät saa vastaavaa huomiota niin kauan kuin kukaan ei kuole. Varhainen puuttuminen ongelmiin olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta vastaavat tragediat voitaisiin tulevaisuudessa välttää, Antikainen korostaa.

Ongelmien ratkaisemiseksi tehty hyvin vähän

Vaikka ongelmat ovat hyvin tiedossa, niiden ratkaisemiseksi on toistaiseksi tehty varsin vähän. Hallituksen oli pakko tehdä jotakin Eerikan kuolemasta seuranneen julkisuuden takia, ja nimitettiin tutkintaryhmä. Selvitys valmistui jo kesäkuussa 2013, ja keskeinen havainto oli se, että viranomaisilla on epäselvyyksiä omista rooleistaan lastensuojelussa.

– Selvityksessä esitettiin viittä toimenpidettä, jotka olivat lastensuojelun yhteistyön parantaminen, lasten pahoinpitelyn tunnistaminen, kodin olosuhteiden selvitysmenettelyn vakioiminen, vakavista perheväkivaltatapauksista oppiminen sekä virheistä raportoiminen. Tässä kohtaa on pakko kysyä, mihin selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on unohtunut, kun ongelmat ovat pääosin ennallaan tai pahentuneet entisestään, Antikainen moittii.

Puutteelliset resurssit ja toimimaton lainsäädäntö

Keskeinen syy lastensuojelun ongelmien taustalla on puutteellinen resursointi ja kenttätyötä tekevien mukaan myös toimimaton lainsäädäntö.

– Kun lastensuojelussa ei ole tarpeeksi resursseja ja yhdellä työntekijällä on enemmän asiakkaita kuin hän pystyy kohtuudella hoitamaan, työntekijät ylikuormittuvat ja vaihtavat alaa. Lastensuojeluilmoituksiin ei reagoida riittävän nopeasti eikä yksittäisen asiakkaan kohdalla hälyttäviä merkkejä tunnisteta, jos samaa asiakasta koskevia asioita hoitaa joka kerta eri henkilö.

– Lapset ja nuoret ovat turhan usein heittopussin roolissa, eikä heidän hätäänsä tunnisteta. Kentältä tulevien viestien mukaan myös lainsäädäntö on osittain toimimaton. Lastensuojelulain kokonaisuudistus yhteistyössä käytännön lastensuojelutyötä tekevien kanssa on ensiarvoisen tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi, Antikainen huomauttaa.

Lastensuojelun kustannukset kasvaneet voimakkaasti

Lastensuojelun kustannukset lasketaan sadoissa miljoonissa, ja ne ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Antikaisen mukaan yhteiskunnan on pidettävä huolta lapsista ja nuorista, jos näiden vanhemmat eivät siihen syystä tai toisesta kykene. Toimiva lastensuojelu on elintärkeässä asemassa sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin että koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta, sillä on todettu, että muun muassa syrjäytymiseen johtava kehitys alkaa monesti jo lapsuudessa.

– Sijoittaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vähentää syrjäytymistä ja on yhteiskunnan kannalta järkevää politiikkaa paitsi inhimillisestä myös kustannusten näkökulmasta, Antikainen kiteyttää.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt keskustelualoitteen lastensuojelun nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.

Suomen Uutiset