Julkisuudessa on ollut viime päivinä tietoja eräästä koululuokasta, jossa oppilaat jäävät pois koulusta, koska heidän turvallisuuttaan ja koskemattomuutta ei ole voitu koulussa taata.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sara Seppänen kysyi kouluturvallisuudesta eduskunnan kyselytunnilla.

– Turkulaiskoulun kaltaisia tapauksia alkaa olla hälyttävän paljon ja jopa viikoittain kouluissa takavarikoidaan teräaseita, lyömäaseita ja erilaisia välineitä, joilla aiheutetaan toisille lapsille vahinkoa.

Opettajat harkitsevat alanvaihtoa

Rehtoreille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan väkivaltaa on kouluissa koko ajan enemmän. Kasvu on ollut selkeää vuodesta 2019 saakka.

– Väkivalta ja sen uhka koskee yli puolta opettajista. Iso osa opettajista harkitsee myös alanvaihtoa. Suomella ei ole varaa menettää hyviä opettajia tai lasten turvallisuudentunnetta. Mitä toimia ministeriönne tekee, jotta kouluihin palautetaan työrauha opettajille ja oppilaille? Seppänen kysyy ministeri Anna-Maja Henrikssonilta.

Nuorisotyöhön panostuksia

Hallitusohjelmassa tunnistetaan nuorten syrjäytymisen ja pahoinvoinnin lisääntyminen merkittäväksi ongelmaksi ja hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi.

Myös esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön sekä kouluissa tapahtuvaan nuorisotyöhön panostetaan.

SUOMEN UUTISET