Uusimmat koululaisten taitotasoa mittaavat Pisa-tulokset julkaistiin tänään. Odotusten mukaisesti suomalaisten koululaisten osaamistason romahdus jatkuu, ja vauhti näyttää olevan kiihtymässä. Koska nuorissa on Suomen tulevaisuus, on opetusministeriön puututtava tähän huolestuttavaan kehitykseen pikaisesti.

– Todistamme parhaillamme huolestuttavaa suuntaa suomalaisessa koulutuksessa. Meidän ei tule korjata sitä mikä ei ole rikki, mutta on kuitenkin myönnettävä tosiasiat ja mietittävä miten maailman paras koulujärjestelmä on rappeutunut huolestuttavaa vauhtia, toteaa Perussuomalaisen Nuorison 1. varapuheenjohtaja Jani Viitanen.

Opettajien auktoriteetti palautettava

Yksi merkittävimmistä syistä suomalaisten koululaisten oppimistulosten laskuun ovat olleet Suomen koulujärjestelmään viime vuosina toteutetut epäonnistuneet uudistukset. Kunnianhimoiset ja utopistiset suunnitelmat “positiivisesta inkluusiosta” ja itseoppimisen sekä niin kutsuttujen ”avoimien oppimisympäristöjen” lisäämisestä peruskoulussa ovat suoraan johtaneet suomalaisten osaamistason merkittävään heikentymiseen.

– Näiden uudistusten voi sanoa epäonnistuneesti ”korjanneen” koulujärjestelmässä sitä, mikä ei ole alunperinkään ollut rikki. Siksi kyseisten uudistusten perumisen tulisikin olla opetusministerin ensimmäinen toimenpide ongelman korjaamiseksi, nuorisojärjestö toteaa.

– Epäonnistuneiden uudistusten lisäksi suomalaiset koulut tarvitsevat myös kurinpalautusta. Kouluissa tapahtuviin järjestyshäiriöihin ja kiusaamiseen puuttumista on laiminlyöty Suomessa, ja henkilökunnan käytössä olleita kurinpitokeinoja on vähennetty aina päiväkodista alkaen. Oletettavasti myös opettajan auktoriteettiaseman heikentämisellä on ollut oppimistuloksia heikentävä vaikutus. Nykyisin kouluissa tapahtuu jopa rikoksen tunnusmerkit täyttävää käyttäytymistä, mihin liian usein suhtaudutaan pelkkänä koulukiusaamisena, vaikka kyseessä on todellisuudessa kouluväkivalta. Opettajan auktoriteettiasema luokkahuoneessa on palautettava, eivätkä koulut saa olla paikkoja, joissa voi tehdä rikoksia ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia.

SUOMEN UUTISET