Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Koponen haluaa ripeästi lainsäädäntöä, millä saadaan koulurauhaa parannettua. Toimimaton inkluusio ja kurin puute ovat olleet pitkään haasteena peruskouluissa, eikä Koposen näkemyksen mukaan ole enää aikaa jahkailla, vaan toimia tarvitaan nyt. Hallitusohjelman toimet hän näkee hyvänä.

Nyt on pakko toimia, ennen kuin tilanne räjähtää lopullisesti käsiin. Opettajat tarvitsevat lisää keinoja, joilla saadaan kiusaamiseen puututtua paremmin ja kurin kautta auktoriteetin kunnioitusta koululaisiin. Onneksi niitä on myös hallitusohjelman mukaisesti tulossa, Ari Koponen sanoo.

Koponen näkee inkluusion olevan yksi merkittävä syy, minkä vuoksi kouluissa on menty koulurauhan suhteen alamäkeen. Perusopetuksen luokkiin ei hänen mielestään tule ottaa sellaisia oppilaita, jotka eivät siellä pärjää. Hallitusohjelmassa kirjataan, että oppimisentuki uudistetaan ja tarpeellinen erityisluokissa annettava opetus mahdollistetaan.

Kännyköitä räplätään tarpeeksi vapaa-ajalla

Koposen mielestä tarpeettomasta digihömpästä tulee siirtyä digiviisauteen.

– Kännykkäkielto kouluihin on yksi merkittävimmistä yksittäisistä toimista, mikä tulee saada valtakunnallisesti toteutettua – ja tämä vaatii lainsäädäntöä. Lapset ja nuoret saavat räpläillä kännyköitä aivan tarpeeksi vapaa-ajallaan.

Koponen on jättänyt opetusministerille vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liittyen kännykän käytön rajoitukseen kouluissa. Kysymyksessään hän kysyy: Milloin yhdessä sovittu hallitusohjelman kirjaus kännykän käytön rajoituksesta on tulossa täytäntöön. Koponen näkee, että asialla on jo kiire.

SUOMEN UUTISET