Perussuomalaiset vaativat tänään kyselytunnilla pikaisia toimia kouluväkivallan kitkemiseksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula huomautti, että tälläkin eduskuntakaudella on kuultu paljon hyviä aloitteita kiusaamisen ja kouluväkivallan ehkäisemiseksi, kuten se, että kiusaajan tulisi vaihtaa koulua – ei kiusatun.

– Me perussuomalaiset kannatimme myös esimerkiksi terapeuttisia valmiuksia omaavien aikuisten lisäämistä kouluihin. Hallitukselle ehdotukset eivät kuitenkaan tunnu kelpaavan – kauniita sanoja kyllä riittää, Jenna Simula ihmetteli.

– Yhdenkään lapsen ei tule joutua pahoinpidellyksi koulussa. Miksi hallitukselle ei siis kelpaa tehdyt avaukset, kuten se, että kiusaajan pitäisi vaihtaa koulua, eikä kiusatun? Ja olisiko syytä OAJ:n ehdotuksen mukaisesti antaa rehtoreille mahdollisuus evätä kiusaajan oikeus opetukseen, ja vaatia asioiden selvittämistä psykologin kanssa?

Opetusministeri suhtautui nihkeästi

Opetusministeri Li Andersson (vas.) totesi, että hallitus laatii toimenpideohjelman kiusaamisen ja väkivallan torjumiseksi ja työhön kutsutaan kaikki eduskuntapuolueet.

Kiusaajan koulun vaihtamiseen Andersson suhtautui kuitenkin nihkeästi. Hän piti asiaa hankala muun muassa siksi, että lain mukaan jokaisella on oikeus valita lähikoulu.

Monikulttuurisuuden ongelmat pahenevat

Simula nosti ongelmiksi koulukokojen nousun kyläkoulujen lakkautusten myötä, avoimien opiskeluympäristöjen lisääntymisen, kunnioituksen puutteen aikuisia kohtaan sekä vieraskielisten lasten määrän hurjan kasvun.

– Vastuuton maahanmuuttopolitiikka on omiaan lisäämään turvattomuutta kouluissa muun muassa kielimuurin ja kulttuurierojen vuoksi. Haluttomuus kotoutua näkyy jo varhain. Opettajat pelkäävät usein puuttua kiusaamistilanteisiin potkujen, vanhempien, rasismisyytösten ja syytteiden pelossa.

– Kysynkin, tunnustaako hallitus lainkaan mainitsemiani juurisyitä, jotka lisäävät turvattomuutta kouluissa, ja miten aiotte helpottaa opettajien kynnystä puuttua ongelmiin? Simula tiedusteli.

Ministeri Andersson sanoi vierastavansa ajattelutapaa, jossa kiusaamisen syyt olisivat muualta tänne muuttaneissa. Hänen mukaansa kiusaamiseen liittyy syrjintää ja rasismia.

Sosiaalinen media raaistaa lasten arkea

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio ehdotti, että kännykät pysyvät kouluajan ulkopuolella. Ranskassa on kouluissa kännykkäkielto, mutta Suomessa laki ei tähän ainakaan toistaiseksi taivu. Muun muassa THL:n erityisasiantuntija Jukka Mäkelä on esittänyt kännykkäkieltoa Suomeen.

– Usean yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan sosiaalisen median käyttö lisää mielenterveyden ongelmia. Pinnallisuus vääristää minäkuvaa, josta seuraa vakavaa pahoinvointia tulevaisuuden aikuisille.

– Apulaisoikeusasiamies on sanonut, ettei kännyköitä saa kerätä tunnin ajaksi pois, mutta tarvitseeko sitä älypuhelinta käyttää edes koko koulupäivän aikana? Kysyn ministeriltä, aiotteko tehdä tarvittavat lakimuutokset, että kännykät saataisiin pois kouluista? Tavio kysyi.

Andersson ei lupaillut tällaista lakimuutosta. Hän ei sanomansa mukaan ole saanut sellaista viestiä, että lakimuutosta toivottaisiin kännyköiden osalta.

SUOMEN UUTISET