Viime aikoina Suomessa on käynyt ilmi, että uskontoa on opetettu tunnustuksellisestikin ja opetettu myös ääri-islamilaista ideologiaa. Kansanedustaja Sara Seppänen vaatii opetusministeriötä huolehtimaan siitä, että opettajat toteuttavat Suomessa annetun perustuslain ja perusopetussuunnitelman mukaista sisältöä uskonnon opetuksessa eikä lapsia opeteta vihaamaan toisten uskontokuntien edustajia.

Kansanedustaja Sara Seppänen on jättänyt opetusministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen uskonnon tunnustuksettomasta opetuksesta kouluissa. Suomessa opetuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään sen uskonnonvapauslaissa tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan mukaista uskonnon opetusta, johon oppilaiden enemmistö kuuluu. Viime aikoina Suomessa on käynyt ilmi, että uskontoa on opetettu tunnustuksellisestikin ja opetettu myös ääri-islamilaista ideologiaa.

– Ääri-islamistinen opetus kouluissa heikentää Suomen turvallisuutta. Euroopassa on lähiaikoina tapahtunut useita uskonnon perusteella tehtyjä hyökkäyksiä ja väkivaltaisuuksia. Niiden pitää loppua. Jos lapsi opetetaan jo pienenä vihaamaan toisten uskontokuntien edustajia saati kuolemaan marttyyrina, niin miten voimme ylläpitää länsimaisia arvoja, turvallisuutta ja demokratiaa? Seppänen kysyy.

Opettamisen oltava tunnustuksetonta

Uskonnollisia yhdyskuntia ovat evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä Suomessa rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat sekä eräät uskonnolliset yhdistykset, jotka on rinnastettu uskonnollisiin yhdyskuntiin.

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus opettaa myös muuta uskontoa tai elämänkatsomustietoa, jos niiden opetukseen osallistuvia oppilaita on yhteensä vähintään kolme opetuksen järjestäjän kouluissa. Uskonnon opetus ei ole Suomen perustuslain 11 §:ssä tarkoitettua uskonnon harjoittamista. Uskonnon opettamisen tulee olla tunnustuksetonta.

– Miten opetusministeriö huolehtii Suomessa tapahtuvan uskonnon opettamisen tunnuksettomuudesta ja siitä, että opettajat toteuttavat Suomessa annetun perustuslain ja perusopetussuunnitelman mukaista sisältöä uskonnon opetuksessa? Seppänen kysyy opetusministerille osoitetussa kirjallisessa kysymyksessään.


Korjaus 19.10.2023 klo 11.00: Uutisessa todettiin aiemmin, että kirjallinen kysymys olisi osoitettu oikeusministerille. Se on osoitettu opetusministerille.

Suomen Uutiset