Heinolan kaupunki on palkkaamassa yläkouluunsa vartijan jonka tarkoitus on olla läsnä koko koulupäivän ajan, uutisoi Helsingin Sanomat. Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koposen mielestä kouluille pitäisi vartijoiden sijaan palkata lisää opettajia sekä helposti lähestyttäviä aikuisia joilla olisi pedagogista, että terapeuttista koulutusta sekä kokemusta koulumaailmassa toimimisesta.

Aikuiset voisivat muun muassa opettaa oppilaille tunnetaitoja, selvittää riitatilanteita ja parantaa koko kouluyhteisön hyvinvointia.

– Tällä tavoin lasten ongelmiin puututtaisiin ennaltaehkäisevästi. Välitunteja sivusta seuraava vartija ei ole se kuunteleva ja turvallinen aikuinen, jota lapset tarvitsevat, Ari Koponen uskoo.

Häirikkö sivuun koulutyöstä

Heinolassa vartijan palkkaamisen taustalla oli joidenkin oppilaiden koulukiusatuksi tulemisen pelko. Kaikki nuoret eivät enää uskalla tulla kouluun.

Nykylain mukaan jopa vakavissa väkivaltatilanteissa oppilaan opetukseen osallistumista ei voida evätä kuin korkeintaan lopputyöpäivän ajaksi. Ja tilanne näyttäytyy Koposen mukaan oppilaille usein siltä, että asiaan ei ole riittävästi puututtu. Seuraavana päivänä kiusaaja ja uhri palaavat samoille oppitunneille.

– Vartijaa parempi vaihtoehto olisi myös oppilaan evääminen opetuksesta muutamaksi päiväksi. Koulun rehtorille tulisi mielestäni säätää oikeus oppimisympäristön turvaamistoimena estää oppilaan osallistuminen opetukseen kolmeksi päiväksi toisten oppilaiden ja opetustilassa työskentelevien turvallisuuden takaamiseksi, ehdottaa Koponen.

SUOMEN UUTISET