Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti aikaisemmin hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaati hallitusta puuttumaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alueelliseen ja etniseen eriytymiseen, etteivät ongelmat eskaloidu entisestään. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan ongelmat lieventyvät rahoittamalla maahanmuuttoa.

Kansanedustaja Olli Immosen mielestä hallituksen tulisi puuttua eriytymisen ongelmien juurisyyhyn eli Suomeen kohdistuvaan määrällisesti ja laadullisesti kestämättömään maahanmuuttoon.

– Erityisesti kaupunkikoulujen välinen oppilaspohjan segregaatio ja oppimistulosten erot ovat kasvaneet huimasti. Erot valtaväestön ja maahanmuuttajien vieraskielisten lasten ja nuorten oppimistasossa ovat merkittävät. Heikosti integroituva maahanmuuttajaväestö aiheuttaa valtavaa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alueellista ja etnistä eriytymistä, Immonen sanoo.

Opetusministeri korjaisi asiat rahalla

Opetusministeri Li Andersson korostaa kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että eriytymisen ongelmat korjaantuvat muun muassa vakiinnuttamalla myönteisen erityiskohtelun rahoitus pysyväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan esitystä rahoituksen vakiinnuttamisesta.

Opetusministerin vastauksesta ilmenee, että tällä hallituskaudella opetus- ja kulttuuriministeriö on jo myöntänyt varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen erityisavustuksia yhteensä noin 139 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perustaitojen toimenpide-ohjelmaan on varattu 13 miljoonaa euroa. Koulusegregaation ennaltaehkäisemisestä kiinnostuneiden kuntien ja kaupunkien hallinnollisen yhteistyön kehittämiseen on viime vuonna jaettu valtionavustuksina 1,2 miljoonaa euroa.

Hallitus ja opetusministeri irrallaan reaalimaailmasta

– Suomen hallitus ja opetusministeri elävät täysin irrallaan reaalimaailmasta. Ongelmat eivät poistu sillä, että rahaa lapioidaan yhä enemmän erityiskohteluun ja erilaisiin himmeleihin ja että ongelmia yritetään lakaista rahakasojen alle piiloon, Immonen sanoo.

– Kotoutumisen ongelmia ei ole kyetty ratkaisemaan missään Euroopan maassa rahalla. On ensiarvoisen tärkeää puuttua eriytymisen juurisyyhyn eli Suomelle haitalliseen maahanmuuttoon. Matalan koulutustason kolmansista maista suuntautuvaa massamaahanmuuttoa on rajoitettava merkittävästi, maahantulijat on velvoitettava kotoutumaan sanktioiden uhalla ja huonosti kotoutuneet maahanmuuttajat tulee palauttaa takaisin lähtömaihinsa.

– Jos näihin toimenpiteisiin ei pian ryhdytä, ei ongelmia kyetä ikinä ratkaisemaan.

Suomen Uutiset