Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew on jättänyt toimenpidealoitteen sen edistämiseksi, että koulukiusaaja olisi mahdollista velvoittaa vaihtamaan koulua.

Vantaan Viertolan koulussa 2.4.2024 tapahtunut kouluampuminen on ääriesimerkki kouluissa tapahtuvasta väkivallasta. Lievempää väkivaltaa sekä fyysistä ja verbaalista kiusaamista tapahtuu päivittäin. Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyn mukaan aiempaa suurempi osuus vastaajista oli kokenut kiusaamista vähintään kerran viikossa.

– Kouluväkivallan uhriksi joutuminen jättää aina jäljet, jotka voivat oireilla monin tavoin jopa vuosien ajan. Kaikkein surullisimmissa tapauksissa kiusattu on päätynyt itsemurhaan tai kostamaan kiusaajilleen hirvittävällä ja peruuttamattomalla tavalla.

– Yhtään tällaista tapausta ei saisi Suomessa enää sattua, painottaa Kaisa Garedew.

Kouluille riittävä keinovalikoima

Hallitusohjelman mukaan hallitus aikoo turvata jokaisen lapsen oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön ja koulurauhaan. Lisäksi hallitus lupaa vahvistaa kiusaamisen uhriksi joutuneen oppilaan oikeusturvaa sekä mahdollisuutta jatkaa omassa koulussaan.

Garedewin mukaan kiusaamisen uhrin oikeudenmukaista kohtelua ja kiusaamiseen puuttumista voitaisiin edistää lainsäädännöllä, joka mahdollistaisi kiusaajan siirtämisen toiseen kouluun.

– Kouluilla on oltava riittävä keinovalikoima kiusaamiskierteiden katkaisemiseksi. Koulujen kiusaamisen vastaiset suunnitelmat ja toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät vielä riittäviä. Edelleen kiusattu on se, joka saattaa joutua jopa vaihtamaan koulua, kun kiusaaja saa jäädä tuttuun ympäristöön ilman suurempia seuraamuksia, Garedew suree.

– Nyt on korkea aika ottaa ripeästi käyttöön kovemmat keinot koulurauhan varmistamiseksi ja turvallisten koulupäivien takaamiseksi ihan jokaiselle, hän korostaa.

Suomen Uutiset