Koulukiusaamisen ja -väkivallan poistamisen eteen on tehtävä ponnekkaasti töitä. Eilen uutisoitiin jälleen, kuinka kuudesluokkalainen lapsi pahoinpiteli 7-vuotiaan pojan koulumatkalla Jyväskylässä niin, että tämän reisiluu murtui. Poika vietiin ambulanssilla sairaalaan. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen esittää lisää lakimuutoksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja koskemattomuuden turvaamiseksi.

Sivistysvaliokunnan jäsenen, kansanedustaja Ari Koposen mielestä kaikissa kouluissa tulee nyt panostaa ennaltaehkäisevään työhön: koko kouluyhteisön henkeä tulee parantaa, tunnetaitojen opettamista olisi lisättävä ja alati kasvaviin mielen ongelmiin on saatava apua matalalla kynnyksellä suoraan kouluista. Jos kiusaamisen ja väkivaltaisuuden ennaltaehkäisyssä ei kuitenkaan onnistuta, ongelmalliseen käytökseen tulee puuttua välittömästi.

– Joskus ennaltaehkäisevässä työssä epäonnistutaan, se on inhimillistä. Silloin kouluilla tulisi kuitenkin olla nykyistä enemmän työkaluja puuttua koulukiusaamiseen. Tarvitsemme lainsäädäntöuudistuksia, Koponen pohtii.

Rehtoreille lisää toimivaltuuksia

Koposen ensimmäinen lakialoite keräsi enemmistön eli yli 100 kansanedustajan kannatuksen ja siirtyi hiljattain sivistysvaliokunnan käsiteltäväksi. Aloitteessa vaadittiin lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opettajille velvollisuuttua puuttua tiedossa oleviin kiusaamistapauksiin. Koposen mukaan tarvitaan kuitenkin vielä lisää keinoja ja tällä viikolla työ eduskunnassa jatkuu.

Koponen esittää nyt toisessa lakialoitteessaan, että rehtoreilla olisi oikeus määrätä jälki-istuntoa ja evätä oppilaan osallistuminen opetukseen kolmen päivän ajaksi. Koponen ehdottaa rehtoreille myös toimivaltuutta kiusaavan oppilaan erottamiseksi enintään kahden viikon määräajaksi.

– Ymmärrän etteivät pelkät jälki-istunnot, opetuksen epäämiset ja määräaikaiset erottamiset itsessään ratkaise kiusaamiseen ja väkivaltaisuuteen liittyviä ongelmia, mutta uudet esittämäni keinot olisivat osa isoa kokonaisuutta, jotta kouluilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet reagoida vakaviin kiusaamis- sekä väkivaltatilanteisiin, kertoo Koponen motiiveistaan toisen lakialoitteensa taustalla.

Suomen Uutiset