Kenellä vahingot pitäisi maksattaa, kun kaikki ovat yhtä syyttömiä? Vahinkoja ei voida täysimääräisesti kompensoida millekään eturyhmälle, koska se tapahtuu aina jonkun muun eturyhmän kustannuksella. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kirjoittaa koronaviruksen aiheuttamien kustannusten kompensoinnista sekä asioiden tärkeysjärjestyksestä yleensä:

”Kaikki ihmiset kuuluvat johonkin eturyhmään. Yrittäjiin, duunareihin, kiinteistösijoittajiin, eläkeläisiin, opiskelijoihin, lapsiperheisiin, kuntien työntekijöihin jne. Kaikista eturyhmistä tulee näinä päivinä paljon viestejä päättäjille. Viestien yhteinen nimittäjä on se, että koronaepidemian ja sen torjuntatoimien aiheuttamia vahinkoja ei saa maksattaa eturyhmällä X.

Kysymys kuuluu, kenellä vahingot pitäisi maksattaa, kun kaikki ovat yhtä syyttömiä. Vahinkoja ei voida täysimääräisesti kompensoida millekään eturyhmälle, koska se tapahtuu aina jonkun muun eturyhmän kustannuksella. Kaikki siis tulevat maksamaan.

Talouselämä on pidettävä käynnissä sekä kriisin aikana että sen yli, koska jos yritykset tuhoutuvat, lähtevät myös työpaikat, verotulot ja kulutuskysyntä. On paljon yksittäisiä toimenpiteitä, joilla voidaan helpottaa ahdingossa olevia pk-yrittäjiä. Esimerkiksi se, että eräiden muiden maiden tavoin valtio maksaa osan sellaisten työntekijöiden palkkakustannuksista, jotka vähentyneen kysynnän tai ovien sulkemisen vuoksi joutuisivat irtisanotuiksi. Samalla on tietysti tärkeää luoda valvontamekanismit sen varalle, ettei tällaista tukea valu muille kuin todellisissa ja koronasta johtuvissa vaikeuksissa oleville yrityksille.

Samoin sairasajan palkkakustannukset on perusteltua siirtää valtiolle. Vuokraisäntien on syytä osallistua talkoisiin ja leikata voitto-osuus pois yritysten maksamasta vuokrasta. Monet ovat jo näyttäneet erinomaista esimerkkiä.

Riippumatta siitä, millaisiin kompensaatiotoimenpiteisiin ryhdytään, niihin tarvitaan rahaa. Nyt jos koskaan on kyettävä panemaan asioita tärkeysjärjestykseen. Kehitysapumenot on jäädytettävä kokonaan. Suomi ei voi katastrofin keskellä maksaa yli miljardia euroa kehitysapua ulkomaille. Nämä rahat on vapautettava suomalaisten yritysten ja työpaikkojen tukemiseen.

Myös Yleisradion ja Sitran kaltaisten mammuttien on tunnettava vastuunsa, supistettava ei-välttämättömiä toimintojaan ja ohjattava varoja yhteiseen kassaan. Poliittisten järjestöjen ja puolueiden saamaa tukea on leikattava kovalla kädellä.”

SUOMEN UUTISET