Lomautukset lisääntyvät ja työttömyys kasvaa kautta maailman hengästyttävää vauhtia. Pandemian kulkua rajoitetaan toimenpiteillä, jotka iskevät kovaa ja suoraan talouden ytimeen. Edellisistä lamakausista tehty tutkimus todistaa, että massatyöttömyyskin lisää väestön kuolleisuutta. Ruotsin vaikeista valinnoista kertoo SVT.

Kansanterveystieteen professori Denny Vågerö on useissa kattavissa tutkimushankkeissa perehtynyt erityisesti 1990-luvun laman seurauksiin. Yhdessä tutkijoidensa kanssa professori on tullut siihen tulokseen, että massatyöttömyyden yhteys lisääntyneeseen kuolleisuuteen on kiistaton.

Miehet vaarassa

Vuosien 1992-1996 välillä ainakin yhden kuukauden työttömänä olleiden miesten riski ennenaikaiseen kuolemaan nousi 26 prosenttia. Naisilla yhteys ei ole yhtä yksiselitteinen. Ankarimmin kärsivät he, jotka jäivät työtä vaille talouden suunnan jo käännyttyä ylöspäin. Alhainen koulutus- ja tulotaso sekä naimattomuus lisäsivät riskiä noutajan tulolle.

Kuinka ollakaan, eniten lisääntyi alkoholiin liitännäinen kuolleisuus sekä itsemurhat. Miehet sairastuivat lisääntyvästi sydän- ja verisuonitauteihin. Tutkijoiden mukaan myös liikenneonnettomuuksissa kuolleiden riskiryhmäläisten määrät kasvoivat.

SUOMEN UUTISET