Kun valtioneuvosto lähetti asetuksellaan peruskoulun oppilaat koteihinsa, kunnille säädettiin velvollisuus järjestää etäoppilaiden maksuton koulupäivien ateria vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa, perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne kertaa.

– Seurauksena syntyi villi länsi. Aterioinnin järjestämistavat vaihtelevat hurjasti eri kuntien välillä, saaden myös epäasiallisia ja jopa laittomia piirteitä. Joissakin kunnissa aterioita ei järjestetä lainkaan, joissakin annetaan ateriaseteleitä tai lahjakortteja kauppaan. Joissakin kunnissa ateriat toimitetaan koteihin, joissakin järjestetään keskitettyjä noutopisteitä.

– Osin järjestelyt ovat saavutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään sellaisia, että ne asettavat oppilaiden perheet keskenään hyvin eriarvoisiin asemiin, Ranne listaa kuntien sekalaisia käytäntöjä.

Velvollisuus tarjota kouluruoka

Vakavinta Ranteen mukaan on, että joissakin kunnissa väitetään hallituksen linjausten edellyttävän tarveharkintaa, eli että aterian saamisen tulisi olla taloudellisesti tai muusta syystä vahvasti perusteltavissa.

– Asetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on edelleen lähtökohtaisesti velvollisuus ilmaisen aterian järjestämiseen. Kun kyseessä on ennen kaikkea logistinen ongelma, aterian saanti ei voi olla riippuvainen oppilaan tai hänen perheensä taustasta tai asemasta eikä perustua tarveharkintaan, Ranne jyrähtää.

Ranne jättikin asiasta tänään kirjallisen kysymyksen opetusministerille. Peruskoulun etäoppilaiden maksuton ateria on järjestettävä mahdollisimman yhtenäisesti ja helposti saavutettavasti niin, että yhdenvertaisuuslain vaatimukset täyttyvät, aterian saantia ei rajata laittomin tai epäasiallisin perustein, eikä oppilaita ja heidän perheitään leimata tai kyykytetä.

SUOMEN UUTISET