Maailma ja Eurooppa on sotien ja kriisien keskellä. Niistä huolimatta ja niiden seurauksena on yksi asia, joka pysyy. Eurooppa muuttuu laittoman maahantulon ja kulttuurien yhteentörmäysten myötä peruuttamattomasti. Euroopan tulevaisuus nousee väistämättä keskeiseksi teemaksi EU-vaaleissa.  Lue lisää >