Helsinki aloittaa vuodenvaihteen jälkeen kokeilun, jolla pyritään lisäämään henkilöstön monimuotoisuutta rekrytoinneissa. Palkkaustilanteessa etusija voidaan antaa aliedustettuun ryhmään kuuluvalle. Tällaisia henkilöitä ovat Alma Median mukaan maahanmuuttajat, vammaiset ja yli 55-vuotiaat.  Lue lisää >