Helsinki aloittaa vuodenvaihteen jälkeen kokeilun, jolla pyritään lisäämään henkilöstön monimuotoisuutta rekrytoinneissa. Palkkaustilanteessa etusija voidaan antaa aliedustettuun ryhmään kuuluvalle. Tällaisia henkilöitä ovat Alma Median mukaan maahanmuuttajat, vammaiset ja yli 55-vuotiaat.

Helsingin kaupungin HR-asiantuntija Aino Lääkkölä-Pyykönen kertoo Uusi Suomi -verkkomediassa, että positiivista erityiskohtelua on tarkoitus käyttää muutamissa rekrytoinneissa.

Millaisiin työtehtäviin aliedustettuja ihmisiä sitten palkataan, siitä ei ole vielä päätöksiä.

Monta keinoa monimuotoisuuden turvaamiseen

– Halutaan parantaa jonkun tiettyyn ryhmään kuuluvan henkilön asemaa tai olosuhteita, oli se sitten vieraskieliseen tai johonkin muuhun aliedustettuun ryhmään kuuluva henkilö.

Positiivisessa erityiskohtelussa on Lääkkölä-Pyykösen mukaan kyse yhdestä vaihtoehdosta muiden joukossa. Henkilöstön monimuotoisuuden turvaamiseen on käytössä monia eri keinoja. Onnistuneiden kokeilujen myötä toimintamalli voidaan ottaa laajemminkin käyttöön Helsingissä.

SUOMEN UUTISET