Veikkausvoittovaroja jakava STEA valvoo avustusten käyttöä eri tavoilla. Avustuksia saaneiden järjestöjen toiminnan tarkastuksissa on toisinaan ilmennyt epäselvyyksiä. Avustuksia on esimerkiksi käytetty virkistystoimintaan. Avustuksilla on myös maksettu ahkeruusrahoja tai muita epäselviä kuluja.  Lue lisää >