Äänestyskäyttäytyminen Ruotsin vaaleissa seuraa viiveellä väestöpohjan muutosta. Muutoksesta näyttäisivät hyötyvän erityisesti vasemmistopuolueet. Vääjäämätön kehitys on paikoin nousemassa valtavirraksi.  Lue lisää >