Suurpetojen suuri määrä uhkaa metsäpeurojen elinmahdollisuuksia Suomessa. Uhanalaisluokituksessa metsäpeura on silmällä pidettävä (NT). Metsäpeuroja on maailmassa vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa.  Lue lisää >