Suurpetojen suuri määrä uhkaa metsäpeurojen elinmahdollisuuksia Suomessa. Uhanalaisluokituksessa metsäpeura on silmällä pidettävä (NT). Metsäpeuroja on maailmassa vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen metsäpeuran tilanteesta kainuulaisessa Ystävyyden puistossa.

Vuodesta 1990 saakka voimassa ollut laki Ystävyyden puistosta kertoo, että ”yhteistyön edistämiseksi ympäristönsuojelun alalla Suomen ja Neuvostoliiton kesken, Kainuun metsä- ja suoerämaiden, järvi- ja harjuluonnon sekä metsäpeuran elinympäristön suojelemiseksi sekä ympäristöntutkimusta varten perustetaan Ystävyyden puisto valtion omistamille alueille Kuhmon kaupungissa ja Suomussalmen kunnassa”.

Puiston metsäpeurakanta uhan alla

Lain tarkoituksena on suojella silmälläpidettävää metsäpeurakantaa.

– Tilanne Kainuussa on se, että Ystävyyden puiston alueella on vahva suurpetokanta, ja käytännössä metsäpeurakanta ei pysty vahvistumaan lain edellyttämällä tavalla, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen.

– Toteutuuko laki Ystävyyden puistosta Suomessa, ja mitä metsäpeurakannan suojelemiseksi Ystävyyden puiston alueella tulisi tehdä? Polvinen kysyy jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Suomen Uutiset