Koronakriisin aikana jopa puolet oppilaista on lintsannut kansankodin kouluista. SVT selvitti tilannetta pandemian pahiten koettelemilla seuduilla ruuhka-Ruotsissa. Poissaolot olivat tavallisimpia sosioekonomisesti syrjäytyneiden ongelmalähiöissä.  Lue lisää >