Viralliset moottorikelkkailureitit rajoittavat maanomistajan maankäyttöä monin eri tavoin ja asettavat heidät eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen. PS-kansanedustaja Minna Reijonen vaatii parannuksia maanomistajan yksityisomaisyyden suojaan ja kuntien pakkokeino-oikeudesta luopumista.  Lue lisää >