Viralliset moottorikelkkailureitit rajoittavat maanomistajan maankäyttöä monin eri tavoin ja asettavat heidät eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen. PS-kansanedustaja Minna Reijonen vaatii parannuksia maanomistajan yksityisomaisyyden suojaan ja kuntien pakkokeino-oikeudesta luopumista.

Moottorikelkkailuväyliä tehdään Suomessa erilaisin tavoin. Epävirallinen kelkkailu-ura sovitaan maanomistajan kanssa. Kun väylä on epävirallinen, voidaan uran paikkaa helposti muuttaa, jos maanomistajalle tulee tarve esimerkiksi rakentaa tai käyttää omistamiaan maita muihin tarkoituksiin. Uran ylläpidon kustantavat harrastajat, ei yhteiskunta. Maanomistaja voi saada vuokratuottoja maidensa käytöstä.

Virallinen moottorikelkkailureitti merkitään rasitteeksi maanomistajan maille ja se voi rajoittaa maankäyttöä hyvinkin paljon esimerkiksi rakentamisen tai metsänomistamisen näkökulmasta. Maanomistajia ei aina kuunnella, vaan kunnat voivat käyttää pakkokeinoja maanomistajia kohtaan vahvistamalla reittejä lautakuntakäsittelyjen kautta. Ylläpidon kustantavat kunta, yhteiskunta ja veronmaksajat. Virallisten reittien käyttäjiltä ei peritä maksua käytöstä.

– Maanomistajalle maksetaan vain hyvin pieni kertakorvaus, vaikka reitti tulee rasitteeksi tilalle, sanoo Minna Reijonen.

Virallinen reitti on epäedullinen maanomistajalle

Maanomistajat ovat hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa sattuvat asumaan ja millainen tahtotila päättäjillä on kuntalaisten kuulemiseen tai pakkoreititysten tekemiseen.

– Kelkkailu on harrastus siinä missä muutkin harrastukset. Monet kelkkailijat ovat kertoneet mielellään osallistuvansa väylien kustannuksiin, jos kelkkailu-urat tehdään epävirallisina, kertoo Reijonen.

Maanomistajan yksityisomaisuudensuoja heikko

Pakkokeinojen käyttäminen maanomistajia kohtaan vaikuttaa Reijosen mielestä epäoikeudenmukaiselta ja kummalliselta, koska väylät ovat usein sovittavissa maanomistajien kanssa, kunhan korvaus on kohdallaan.

– Maanomistajan yksityisomaisuudensuoja tuntuu olevan hyvin heikko kuntien ajaessa mahdollisia pakkotoimia maanomistajan maille. Minulla ei ole mitään kelkkailua vastaan, vaan sitä vastaan, että kunnissa käytetään pakkokeinoja, sanoo Reijonen.

Reijonen teki aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy ministeriltä, ollaanko maanomistajan yksityisomaisuuden suojaa kelkkailureittien virallistamisen osalta parantamassa ja pakkotoimista maanomistajia kohtaan luopumassa.

Suomen Uutiset