Suomessa on valtavasti käyttökelpoisia asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä tyhjillään. Palveluiden keskittäminen keskustoihin on tyhjentänyt taajamista isojakin liikekiinteistöjä. Kansanedustaja Minna Reijonen näkee tyhjillään olevissa kiinteistöissä käyttämättömän voimavaran maaseudun pitämiseksi asuttuna.

– Osa kiinteistöistä on huonokuntoisia, eikä niitä ole kustannusten takia järkevää remontoida. Monet ovat kuitenkin vielä hyvässä kunnossa, sanoo Minna Reijonen.

Suuriakin liikekiinteistöjä saa omistukseen pilkkahinnalla. Ostajia ei tahdo löytyä, koska ylläpitokulut ovat suuria. Yksi suuri menoerä on kiinteistövero. Kunnat laskevat, että on halvempaa purkaa kiinteistö kuin ylläpitää sitä, ellei käyttöä kohteelle ole.

Ei keskitetä kaikkea kaupunkeihin

– Asiaa voisi lähestyä siten, että meillä Suomessa on valtava voimavara, joka jää käyttämättä, toteaa Reijonen.

Kiinteistöjen käyttö voisi muuttua houkuttelevammaksi, jos ylläpitokuluihin, kuten kiinteistöveroihin, kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Liikekiinteistöjen verohelpotuksia voisi lisätä silloin, kun vuokralaisia ei vielä ole tai kiinteistössä oleva yritys ei ole vielä kovinkaan kannattava. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutosta voisi ehkä helpottaa myös.

– Maaseututaajamissa voisi olla merkitystä sillä, jos vaikka tyhjä liikekiinteistö saataisiin helpommin muutettua vaikka asuinkiinteistökäyttöön, sanoo Reijonen.

Pidetään maaseutu asuttuna

– Pitäisi pohtia, voisiko antaa vero- tai muita helpotuksia, jos henkilö muuttaa tyhjillään olevaan asuinkiinteistöön ja asuttaa sitä, miettii Reijonen.

Korona-aika lisäsi etätyötä, ja moni pohtii etätyön mahdollisuutta. Maaseudulle asialla olisi suuri merkitys. Jokainen uusi asukas elävöittää maaseudun kyliä. On kaikkien etu, jos käyttökelpoisia kiinteistöjä saadaan järkevään käyttöön.

Asiasta jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Reijonen kysyy, onko pohdittu keinoja, joiden avulla valtava määrä Suomessa nykyisin tyhjillään olevia käyttökelpoisia liike- ja asuinkiinteistöjä voitaisiin estää jäämästä autioiksi ja saataisiin takaisin järkevään käyttöön.

Suomen Uutiset