Kaivosyhtiö Suhanko Arctic Platinum Oy suunnittelee purkuputken rakentamista Suhangon kaivoshankkeen alueelta Kemijoelle ja Suhangon kaivoksen purkuvesien johtamista Kemijokeen.  Lue lisää >