Perustuslakivaliokunta teki Lappiin kaksipäiväisen matkan, jonka aiheita olivat saamelaiskysymykset ja rajaturvallisuuden ydinalue.  Lue lisää >