Vuonna 2030 Tanskassa korkeintaan 30 prosenttia lähiöiden ja kaupunginosien asukkaista saa olla maahanmuuttajataustaisia. Tanskan kansankäräjät on päässyt yksimielisyyteen asiasta. Tavoitteeseen päästään vanhoja asuintaloja purkamalla ja muuttamalla asukkaiden valintaperusteita.  Lue lisää >