Vuonna 2030 Tanskassa korkeintaan 30 prosenttia lähiöiden ja kaupunginosien asukkaista saa olla maahanmuuttajataustaisia. Tanskan kansankäräjät on päässyt yksimielisyyteen asiasta. Tavoitteeseen päästään vanhoja asuintaloja purkamalla ja muuttamalla asukkaiden valintaperusteita.

Tanskassa vallitsee laaja poliittinen yksimielisyys maahanmuuton haittojen eliminoimiseksi tai ainakin vähentämiseksi. Nyt pyritään viemään edellytykset maahanmuuton myötä syntyneiltä varjoyhteiskunnilta. Asuinalueet pyritään kansankäräjillä saavutetun sovun myötä palauttamaan etnisesti lähemmäksi alkuperäistä.

Vanhat talot puretaan uusien sääntöjen tieltä

Yhden asuinalueen asukkaista saa vuonna 2030 korkeintaan 30 prosenttia olla taustaltaan muita kuin länsimaalaisia. Maaliin päästään sääntöjä muuttamalla siten, että selvitetään tarkemmin eri asuinalueille asutettavien ihmisten taustat. Vanhoista rinnakkaisyhteiskunnista pyritään eroon myös helpottamalla vanhojen kerrostalojen purkamista uusien tieltä.

– Haluamme luoda monipuolisia alueita, joissa asuu sekä tanskalaisen, että muun etnisen taustan omaavia ihmisiä, muotoilee asuntoministeri Kaare Dybvad Bek.

Sopimuksen takana seisovat hallitusvastuussa olevat sosialidemokraatit tukijoukkoineen, konservatiivit, Dansk Folkeparti, Socialistik Folkeparti, Venstre sekä liberaalien yhteenliittymä.

SUOMEN UUTISET