Helsingin yliopisto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetun hakemuksen koulutusvastuun saamisesta terveystieteiden alalle Helsingin yliopistolle. Kansanedustaja Arja Juvonen tukee aloitetta.  Lue lisää >