Helsingin yliopisto on jättänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetun hakemuksen koulutusvastuun saamisesta terveystieteiden alalle Helsingin yliopistolle. Kansanedustaja Arja Juvonen tukee aloitetta.


Arja Juvonen on jättänyt asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen sekä toimenpidealoitteen. Juvonen teki asiasta toimenpiteitä eduskunnassa myös jo vuonna 2014.

– Jätin asiasta kirjallisen kysymyksen vuonna 2014, johon silloinen opetus-ja viestintäministeri Krista Kiuru vastasi, että asia vaatii jatkoselvittelyä. Vastauksesta on nyt kulunut seitsemän vuotta. Asiaan ei kuitenkaan ole tullut muutosta, vaikka asiaa piti jatkoselvittää. Aikaa on kulunut riittävästi ja toivon asian vihdoinkin etenevän, Juvonen sanoo.

Merkittävä osa työpaikoista metropolialueella

Tulevien vuosien aikana metropolialueen sosiaali-ja terveydenhuollon hoitotyön johtotehtävistä eläköityy lukuisia henkilöitä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on tuonut esolle terveystieteiden maisterikoulutuksen tarpeen jo vuodesta 1988 säännöllisesti eri opetusministereille.

– Alueen toimijoilla tulee olemaan suuria vaikeuksia saada rekrytoitua asiaantuntevaa ja koulutettua henkilöstöä hoitotyön johtotehtäviin. Merkittävä osa Suomen terveysalan yliopistollista maisterintutkintoa edellyttävistä työpaikoista sijaitsee metropolialueella, Juvonen muistuttaa.

Ministeri pistämään asiaan vauhtia

Terveydenhuollon johtajuuteen vaaditaan kouluttautuminen, sillä johtajuus on terveydenhuollossa oma erityisalansa.
Terveystieteiden maistereiden saatavuuden tulee Juvonen mielestä olla yhdenvertaisesti turvattu kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien erityisalueella.

– On hyvin valitettavaa , että metropoli-alueen hoitohenkilöstö on eriarvoisessa asemassa terveystieteiden opiskelumahdollisuuksien osalta, koska alueella ei ole terveystieteiden maisterikoulutusta, Juvonen toteaa ja odottaa, että ministeri pistäisi vihdoin asiaan vauhtia.

SUOMEN UUTISET