Perussuomalaiset Naiset vaatii työmarkkinajärjestöiltä välittömiä toimia sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilökunnan palkkojen korottamiseksi. Naisvaltaisen alan palkat ovat työn henkiseen ja fyysiseen vaativuuteen nähden surkeat. Naisjärjestö huomauttaa, että alalla ei olisi pulaa tekijöistä, jos vaativasta työstä maksettaisiin asianmukainen korvaus.

– Hakijoita kyllä riittää, jos työstä maksetaan. Tämä kävi ilmi viimeistään, kun yksityinen toimija haki työntekijää Helsingissä yli 3 000 euron pohjapalkalla. Hakijoita oli satoja. Se siitä työvoimapulasta. Nyt alan ammattilaiset ovat muissa töissä, koska hoitajia ei arvosteta. Työolojen ja palkkauksen parantaminen on ratkaisu, Perussuomalaiset Naiset toteaa.

Suomalaisia hoitoalan työntekijäitä karkaa myös ulkomaille, muun muassa Ruotsiin ja Norjaan, paremman palkan perässä. Sairaanhoitajaliiton vertailun mukaan suomalaiset sairaanhoitajat saavat Pohjoismaiden alhaisinta palkkaa, kun palkkatasossa huomioidaan elinkustannukset. Alaa kutsutaan kutsumusammatiksi, mutta naisjärjestö huomauttaa, ettei pelkkä kutsumus tuo leipää pöytään.

Palkkaneuvotteluihin vauhtia eduskunnasta

Perussuomalaiset Naiset korostaa, että vaikka palkka-asiat eivät ole eduskunnan päätettävissä, on poliitikkojen tahtotilalla iso merkitys neuvotteluissa.

– Hoitoala on suurtyöllistäjä, joka pitää heikoimmista huolen ja joka suurilta osin katetaan suomalaisten verovaroista. Eduskunnan on lähetettävä siis vahva viesti esimerkiksi niin, että eduskunta lupaa korvata kunnille palkankorotusten kulut, jos korotuksia tulee.

Rahoitus toissijaisista kohteista

Mikäli eduskunta voisi luvata rahoitusta hoitajien palkkojen ja työolojen parannukseen, kustannukset tulisi naisjärjestön mukaan kattaa toissijaisista menoista, kuten humanitaarisesta maahanmuutosta ja kehitysavusta.

– Maailmanparantamiseen tuntuu riittävän miljardeja. Jos edes osa siitä sijoitettaisiin omien kansalaisten hyvinvointiin, meidän ei tarvitsisi puhua hoitajapulasta ja huonosta hoivan tasosta, kun kädet eivät riitä.

Ratkaisu ei ole halpatyövoiman tuonti

Yksi hallituksen ratkaisu hoitajapulaan on halvemman työvoiman tuominen Euroopan ulkopuolelta. Perussuomalaiset Naiset arvioi, että tällä palkkakehitys pyritään pitämään matalana.

– Lisäksi kunnille syydetään aina vain uusia menokohteita, kuten pidennetty oppivelvollisuus, eikä valtio korvaa näitä kunnille tosiasiassa täysimääräisesti.

Alanvaihtoa harkitsevat lähes kaikki

Tehyn kyselyn mukaan lähes kaikki alle 30-vuotiaat hoitajat ovat harkinneet alanvaihtoa. Kyselyn mukaan alalta työntävät pois ensisijaisesti huono palkka, kiire ja psyykkinen kuormitus. Jos huomioidaan yli 30-vuotiaat, osuus alanvaihtoa harkinneista on siltikin jopa 90 prosenttia.

– Kuka meitä hoitaa, jos jatkamme näin? Nyt tarvitaan nopeita ja rajujakin panostuksia, PS-naiset vaativat.

Suomen Uutiset