Perussuomalaiset Naiset vaatii Suomeen työpaikkakiusaamisen vastaista ohjelmaa. Suomi on läpi 2000-luvun ollut eri selvitysten mukaan työpaikkakiusaamisen kärkimaita negatiivisessa mielessä. 2010 tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että Suomessa todetaan kiusaamista jopa tuplasti muihin Euroopan maihin verrattuna eikä tilanne ole muuttunut.

Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 suomalaista joutuu työpaikkakiusaamisen kohteeksi toistuvasti. Erityisesti kiusaaminen korostuu julkisilla aloilla kuten sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, joissa työolot voivat muutenkin olla kireät.

– On uskomatonta, että tämä kiusaamisongelma siirtyy meillä koulusta vielä aikuistenkin ihmisten pariin. Toisten kunnioittamisen tulee kuulua kasvatukseen lapsesta saakka ja kodin merkitys tässä kasvatuksessa korostuu. Koulujen kiusaamisongelmaan sentään yritetään puuttua, joskin vaihtelevin tuloksin, mutta suuressa mittakaavassa työpaikkakiusaaminen tunnutaan painavan villaisella, perussuomalaiset naiset ihmettelevät.

Vaikutukset vakavia

Perussuomalaisten naisjärjestö huomauttaa, että kiusaamisen ja sen myötä työssä pahoinvoinnin lasku on inhimillisesti ja myös taloudellisesti suuri.

– Pahimmillaan kiusaaminen johtaa pitkiin sairauslomiin ja jopa työkyvyttömyyteen. Samaan aikaan kiusaaja voi jatkaa työyhteisön terrorisointia kuten ennenkin. Etenkään esimiesasemassa olevista kiusaajista ei usein uskalleta kertoa eteenpäin.

– Toisekseen kustannukset yhteiskunnalle ovat kalliit. Kiusaamisen aiheuttamat myrkylliset työolot heikentävät tuloksia ja lisäävät sairauspoissaoloja jopa merkittävästi. Esimerkiksi entisestään työvoimapulasta kärsivällä sotealalla tähän pitää puuttua nopeasti.

Sanktioita ja johtamiskoulutusta

Perussuomalaiset naiset esittää perustettavaksi valtakunnallista työryhmää pohtimaan keinoja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.

– Tarvitaan ainakin konkreettisia sanktioita kiusaajille ja parempaa johtamiskoulutusta. Tarvitaan myös turvallinen kanava sille, että epäkohdista uskalletaan kertoa. Täytyy myös muistaa, ettei kanavista saa tulla perättömien valitusten kanavaa, joka on kiusaamista itsessään, perussuomalaiset naiset huomauttavat.

SUOMEN UUTISET