Pirkanmaalla ja Satakunnassa on alkanut koulutuspilotti, jossa filippiiniläisiä sairaanhoitajia rekrytoidaan Suomeen hoito- ja hoiva-alan yrityksiin. Sairaanhoitajat suorittavat alalla vaadittavan hoiva-avustajan tutkinnon. Asiasta kertoi Yle (28.8.2021).

– Sairaanhoitajien rekrytointi ulkomailta rikkoo vahvasti eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita varsinkin, kun korkeasti koulutetut hoitajat saapuvat Suomeen tekemään työtä, mikä ei vastaa heidän koulutustaan. Sairaanhoitajista koulutetaan sen sijaan matalan palkkatason hoiva-avustajia, kritisoi kansanedustaja Arja Juvonen.

– Suomi rikkoo tällä toiminnalla Agenda 2030 periaatteita olla mukana poistamassa köyhyyttä Euroopasta. Filippiiniläisiä ulkomaalaisia ammattiosaajia käytetään hoiva-avustajina ja siivoojina. Ulkomaalaisia sairaanhoitajia käytetään hoivabisneksen ja kansainvälisen talouden pelinappuloina tuoton maksimoimiseksi.

Hoitoalalla on hallittava kielitaito

Juvonen muistuttaa, etteivät ulkomailta tuodut hoitajat ole ratkaisu hoitajapulaan.

– Hoitajamitoituksen lakisääteisyyden hintana ei saa olla se, että riistämme ulkomaalaisia sairaanhoidon osaajia. Ja riistetyiksi he myös jäävät, sillä suomen tai ruotsin kielen oppiminen ja hallinta on vaativaa ja sairaanhoitajan tehtäviin pääsy voi jäädä saavuttamatta. Hoitolalla on hallittava kielitaito.

Filippiiniläisten sairaanhoitajien rekrytointi Suomeen ei ole uusi asia. Vuosia sitten heitä tuotiin myös vanhustenhoidon työkentälle tilanteeseen, jossa heidän sairaanhoitajan tutkintoa ei hyväksytty lailliseksi tutkinnoksi. Hoitajien lohdutonta tilannetta pohdittiin myöhemmin myös erillisessä raportissa.

Mahdollisimman matalaa palkkaa

Sairaanhoitajat eivät voineet toimia sairaanhoitajan tai lähihoitajan tehtävissä, vaan heidät kelpuutettiin ainoastaan hoiva-avustajiksi joiden tehtäväkuva oli avustavissa tehtävissä vanhustenhoidossa eli asiakkaiden auttamisessa ruokailussa, hygienian hoidossa, ulkoilussa, siivoamisessa ja asioinnissa. Tämä näkyi myös palkkauksessa, joka oli matala (Raportti Sairaanhoitajia Filippiineiltä – Näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin, jonka laativat Päivi Vartiainen, Marja Koskela ja Pirkko Pitkänen vuonna 2018).

– Raportti kertoo myös, että osa filippiiniläisistä sairaanhoitajista opiskeli Suomessa oppisopimuksella lähihoitajiksi, mutta sai silti opintojensa aikana hoiva-avustajan palkkaa. Mikäli opiskelija onnistui suorittamaan tutkintonsa, hänelle ei välttämättä löytynyt kuitenkaan lähihoitajan toimenkuvaa, vaan työt jatkuivat edelleen hoiva-avustajan toimenkuvalla ja palkalla. Raportissa nousi esiin myös suomen kielen oppimisen vaikeudet, Juvonen kertoo.

SUOMEN UUTISET