Lakisääteinen hoitajamitoitus tuli voimaan lokakuun alussa, mutta käytännössä ongelmat ovat ja pysyvät. Perussuomalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen vaativat hoitajien aseman korjaamista ja nykyistä matalampaa kattoa sote-asiakasmaksuihin.

– Hallitus sääti vesitetyn hoitajamitoituksen, lokakuun alusta tasolla 0,5, mutta kentältä on kuulunut, ettei hoitajien määrää ole lisätty ja hoitajat joutuvat edelleenkin siivoamaan, pyykkäämään ja laittamaan ruokaa. Ministeri Krista Kiuru, käsi sydämellä, vastaako lopputulos hallituksen tavoitteita? perussuomalaisten kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kysyvät.

Vaikka hoitajamitoitusta hivutetaankin hitaasti ylöspäin, kysymys kuuluu edelleen, mistä hoitajat.

– Monissa muissa maissa hoitohenkilökunta on saanut konkreettisen tunnustuksen työstään koronapandemian keskellä rahallisen korvauksen muodossa. Suomessa tunnustus jää sanallisiin kiitoksiin. Kun hoitajia tarvitaan lisää, työoloja ja palkkausta pitää kehittää niin, että Suomessa koulutetut hoitajat eivät joudu leveämmän leivän toivossa muihin maihin tai muille aloille töihin, Juvonen, Juuso ja Reijonen vaativat.

Rahaa tarvitaan kipeästi hyvinvointitekoihin

Sen sijaan, että suomalaisten EU-elvytyspaketilla puolitettuja verovaroja käytetään vaikutuksiltaan mitättömiin ilmastotekoihin, niitä tarvitaan kipeästi hyvinvointitekoihin.

– Omaishoitajat ovat maamme eri kunnissa hyvin eriarvoisessa asemassa, ja omaishoitajaksi ryhtyminen tarkoittaa turhan usein merkittävää heikennystä omaishoitajan taloudelliseen asemaan. Hallitus voisi osoittaa arvostustaan omaishoitajien tekemälle tärkeälle työlle säätämällä omaishoidontuen verovapaaksi.

– Samoin rahaa tarvittaisiin pitkäaikaissairaiden aseman helpottamiseen nykyistä matalammalla, yhtenäisellä asiakasmaksukatolla. Hallitus unohtaa nämä ryhmät kokonaan ja kyselee sitten julkisuudessa ideoita, mihin rahaa voitaisiin käyttää – uskomatonta! Juvonen, Juuso ja Reijonen moittivat.

Sairaanhoitopiirien rahoitus vaarassa

Myös erikoissairaanhoidon rahoitus on turvattava.

– Koronakriisi on tehnyt merkittävän loven sairaanhoitopiirien rahoitusasemaan. Kiireettömiä hoitoja on siirretty ja asiakasmaksut ovat jääneet saamatta. Erityisesti yliopistosairaaloiden toiminnan ja yliopistotasoisen tutkimuksen jatkuvuus on vaarassa, ellei hallitus korjaa sote-uudistuksen rahoitukseen liittyviä puutteita, Juvonen, Juuso ja Reijonen korostavat.

Perussuomalaiset jättivät torstaina sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä eriävän mielipiteen, jolla heräteltiin hallituksen huomiota muun muassa näihin epäkohtiin.

Suomen Uutiset