Raskas koronavuosi on kuormittanut hoitajia huomattavasti ja hoitoala on kriisissä työvoimapulan ja alanvaihdosten vuoksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen vaatii hoitoalan työntekijöille ammattiliittojen esittämää tuhannen euron kertakorvausta.


Hoitoalan ammattiliitot ovat tänä vuonna useaan otteeseen vedonneet päättäjiin hoitoalan työntekijöiden jaksamisen puolesta raskaan koronakevään ja syksyn toisen aallon aikana. Liitot ovat esittäneet hoitoalan työntekijöille tuhannen euron kertakorvausta koronapandemian aiheuttaman lisääntyneen työtaakan vuoksi, mutta tähän mennessä vastakaikua ei ole kuulunut.

– Keväällä voimassa ollut valmiuslaki, suojavarusteiden puute ja epäselvät viranomaisohjeet ovat lisänneet hoitoalan työntekijöiden kuormitusta huomattavasti, mutta rahallista korvausta ylimääräisestä venymisestä ei ole tullut.

– Suorassa potilaskontaktissa työskentelevät asettavat itsensä ja lähipiirinsä alttiiksi vakavalle tartuntataudille joka ikinen päivä. Myös kutsumustyössä voi palaa loppuun heikkojen työolojen vuoksi, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen muistuttaa.

Hoitoala on kriisissä

Liittojen teettämien kyselyiden mukaan tyytymättömyyttä aiheuttavat muun muassa matala palkkataso suhteessa työn raskauteen ja vastuullisuuteen sekä arvostuksen puute. Alanvaihtoa harkitsevien työntekijöiden määrä on myös nousussa.

– Hoitoala on kriisissä työvoimapulan ja alanvaihdon vuoksi. Opiskelijoiden määrä on jyrkässä laskussa samalla, kun kuntapuolelta on kymmenen vuoden sisällä jäämässä tuhansia hoitajia eläkkeelle. Monet työuransa alussa olevat harkitsevat alanvaihtoa työuupumuksen vuoksi.

– Ikääntyvä väestömme kaipaa kipeästi lisää hoitoalan ammattilaisia samalla, kun pako alalta vain kiihtyy. On korkea aika osoittaa arvostusta hoitajien tekemälle työlle myös rahallisesti, Antikainen vaatii.

Edustaja Antikainen on jättänyt toimenpidealoitteen tuhannen euron kertakorvauksesta hoitoalan työntekijöille koronapandemiasta aiheutuneen lisääntyneen työtaakan vuoksi.

Suomen Uutiset