Suomen Yrittäjien puoluepuheenjohtajatentissä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nosti esille resurssien merkityksen hoitajavajeen taustalla. Purra muistutti, että kyse ei aina ole edes palkkatasosta sinänsä vaan usein hoitotyön vaativuudesta ja kuormittavuudesta suhteessa palkkaan.

Hoitajapula tai hoitajavaje, miten ilmiöön haluaakin suhtautua ja sitä nimittää, on polttava ongelma Suomessa, etenkin korona-aikaan. Hoitajapula on viime aikoina muun muassa johtanut hoivakotien sulkemiseen ja siihen, ettei vanhuksia ole voitu ottaa vastaan hoivapaikkoihin, vaikka siellä olisi ollut tyhjiä paikkoja.

Hoitajia tarvitaan tällä vuosikymmenellä kymmeniä tuhansia lisää, sillä vanhusväestön osuus kasvaa ja myös työssä nyt olevia hoitajia jää eläkkeelle.

Hoitoalalta pakenee osaajia

Tänään pidetyssä puoluepuheenjohtajatentissä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nosti esille resurssien merkityksen ongelman taustalla. Purra muistutti, että kyse ei aina ole edes palkkatasosta sinänsä vaan lähinnä hoitotyön vaativuudesta ja kuormittavuudesta suhteessa palkkatasoon.

– Jos vakansseja on liian vähän ja yksi hoitaja joutuu tekemään liikaa, niin silloin hän kuormittuu ja alkaa katsella muita aloja. Tiedämme, että tälläkin hetkellä hoitoalalta pakenee osaavia ihmisiä pois.

Kaikki kohtaavat samat ongelmat

Purra sanoi, että koulutettujen hoitajien siirtyminen muille aloille on tällä hetkellä hoitoalan keskeinen ongelma.

– Mikäli meidän omat, koulutetut ihmiset pakenevat alalta, se on kansantaloudellisesti – mutta myös inhimillisesti – täysin älytöntä. Asiaa ei tietenkään korjata, ennen kuin suostutaan korjaamaan näitä tekijöitä, joihin viittasin.

Perussuomalaiset siis puuttuisi ensinnä hoitoalan ongelmiin ja keventäisi työn kuormittavuutta. Maahanmuutolla tilanne ei ratkea.

– Kokonaiskuvassa filippiiniläiset eivät tässä auta, koska alalla kaikki kohtaavat samat ongelmat riippumatta siitä, ovatko suomalaisia vai ulkomaalaistaustaisia, Purra sanoi.

SDP:n mukaan ”työperäisiä” tarvitaan lisää

SDP:n Matias Mäkysen mukaan hoitajavajeeseen puututtaisiin ensinnäkin koulutuksella ja sillä, että alalta lähteneitä houkuteltaisiin takaisin.

Demareiden ratkaisu olisi tuoda Suomeen kaukomailta hoitajia, jotka suostuvat työskentelemään nykyisissä työoloissa, nykyisillä työehdoilla ja palkkatasolla.

– Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, Mäkynen sanoi.

Purra huomautti, että kansalliset ongelmat on ensin ratkaistava.

– Ulkomaalaiset hoitajat eivät ole mikään ratkaisu, koska he tietyn ajan jälkeen kohtaavat aivan samat ongelmat, viimeistään siinä vaiheessa kun ovat vakiinnuttaneet oleskelunsa Suomessa.

Soten digipalveluihin uutta tehokkuutta

Keskustan Markus Lohen mukaan sote-palvelujen tehokkuutta voidaan lisätä myös digitaalisilla palveluilla kuten digiklinikoilla, jotka Lohi näkee valtavana mahdollisuutena. Kokoomuksen Petteri Orpo suhtautui myönteisesti digiklinikkakäynteihin, joissa Orpo näkee ”valtavasti potentiaalia”.

Purra ei tyrmännyt digitaalisia uudistuksia, mutta kaipasi niihin lisää tehokkuutta. Purra myös muistutti, etteivät digipalvelut sovellu kaikille.

– Digitaaliset palvelut valitettavan usein tuovat lisää kustannuksia, erityisesti valtionhallinnossa innovaatioita ei ole pystytty hyödyntämään riittävästi. Potentiaalia kuitenkin on, ja käyttäminen tulevaisuudessa lienee välttämätöntä. Toivottavasti vain innovointi ja hyödyntäminen, erityisesti julkisella sektorilla olisi tehokkaampaa.

– Digipalveluita voidaan hyödyntää kasvavassa määrin, kunhan samaan aikaan pidämme huolen siitä, että ne ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää näitä, saavat palveluja, joista on heille hyötyä, Purra painotti.

SUOMEN UUTISET