Perussuomalaisten puoluejohto torjuu hallituksen suunnitelmat ratkaista hoitajapula työperäisellä maahanmuutolla. Perussuomalaiset painottavat, että hoitoalan houkuttelevuutta voidaan parantaa vain puuttumalla itse alan perustavanlaatuisiin ongelmiin.

Julkiset sotepalvelut kärsivät resurssivajeesta. Tämä näkyy henkilöstövajeena ja työssä olevien yhä suurempana kuormituksena. Samaan aikaan kymmeniä tuhansia koulutettuja hoitajia on omasta halustaan siirtynyt muihin töihin.

Niin sanottuun hoitajapulaan Sanna Marinin (sd) hallitus on usein esittänyt ratkaisuksi maahanmuuttoa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuitenkin torjuu hallituksen kaavailut.

– Mitä enemmän hoitoala esitetään työnä, jota tekemään halutaan hinnalla millä hyvänsä haalia tekijöitä EU:n ulkopuolelta, sitä heikommin se houkuttelee suomalaisia ja maassa jo olevia ulkomaalaisia.

Hoiva-ala kaipaa lisäresursseja

Perussuomalaiset haluaa tehdä hoiva-alan houkuttelevammaksi lähihoitajille ja sairaanhoitajille. Yhteiskunnan on annettava vahva signaali siitä, että hoitajien työ on arvokasta.

Purra toteaa, että hoitoalan houkuttelevuutta voidaan parantaa vain puuttumalla itse alan perustavanlaatuisiin ongelmiin.

– Ensisijainen ja tärkein toimi hoitoalan ongelmien korjaamiseksi on lisätä resursseja. Parempaa johtamistakin tarvitaan, samoin sujuvampia prosesseja ja turhan poistamista, mutta ilman lisäresursseja tämä ei onnistu.

Perussuomalaisille kelpaavat vain suomea puhuvat hoitajat ja lääkärit. Puoluesihteeri Arto Luukkasen mukaan kyseessä on perusoikeus, josta ei tingitä.

– Suomalaiset terveysasemat ja vanhainkodit tarvitsevat suomalaista työvoimaa. Seniorisuomalaista ei pakoteta tässä mallissa opiskelemaan vieraita kieliä vaan lähtökohta on että oman kielen – niin suomen kuin ruotsin osaaminen – on turvallisuusasia. Ensihoitajan pitää osata supisuomea siksi, että sairastunut ihminen ei ehkä kykene kertomaan sairastaessaan omia oireitaan englannin kielellä.

Huonoa suomea puhuvia lääkäreitäkin on liikaa

Perussuomalaiset on tänään julkaissut suomalainen ensin –aluevaaliohjelmansa. Ohjelmassa perussuomalaiset esittää monin tavoin kotimaisen työvoiman vaalimista. Hoitajapulaa ei siis perussuomalaisten mielestä voi ratkaista maahanmuutolla.

Kielitaito-ongelmat koskevat ulkomaalaisten hoitajien ohella myös monia maahanmuuttajalääkäreitä. Perussuomalaisten mukaan ulkomailta tulevien lääkäreiden kielitaitovaatimusta pitää nostaa nykyisestä. Vallitseva matala kielitaitovaatimus on johtanut siihen, että suomalaiset törmäävät liian usein huonoa suomea puhuviin lääkäreihin liian usein. Kommunikaatio-ongelmat potilaan ja lääkärin välillä voivat johtaa jopa henkeä ja terveyttä uhkaaviin tilanteisiin.

Lääkäreiden koulutusmääriä tulee lisätä nykyisestä, jotta lääkäripula Suomessa lievittyisi.

SUOMEN UUTISET