Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen puolustusvoimien valmiudesta tukea muita viranomaisia.

Tavio korostaa puolustusvoimien antaman virka-avun tärkeyttä monenlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa poliisien määrää suhteessa väkilukuun on kasvatettu, mutta Suomessa ei. Tämän vuoksi on lisättävä puolustusvoimien valmiuksia auttaa poliisia.

Sekä henkilöitä että välineistöä on kyettävä nopeasti siirtämään muiden viranomaisten tukemiseen, ja tiedonvaihdon on oltava viivytyksetöntä.

– Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että puolustusvoimien valmiutta muiden viranomaisten tukemiseksi lisätään? Tavio kysyy.

SUOMEN UUTISET

Tagit