Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen ylityötuntien palkkatulon verotuksen keventämisestä.

Tavio esittää, että työehtosopimusten mukaiset ylityötunnit verotetaan nykyistä kevyemmin sen asemesta, että koko verotettavan tulon veroprogressio kiristyy.

Kasvattaa kokonaistuotantoa

Tavion mielestä olisi sekä työntekijöiden ostovoiman että Suomen talouskasvun kannalta hyväksi, jos ylityöhön suostuminen olisi taloudellisesti kannustavampaa. Koska ylityön verotus ei nykyään juridisesti poikkea muun työtulon verotuksesta, muutos merkitsisi käytännössä ylityön verottamista erikseen verotuspäätöksessä.

Tavio katsoo, että verotuksen keventäminen ei välttämättä merkitse valtion tulojen pienentymistä, koska verohelpotus kannustaa tekemään enemmän töitä ja kasvattaa kokonaistuotantoa.

Ylityön oltava kannustavaa

Tavio viittaa toimenpidealoitteessaan toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n teettämään ylityökyselyyn, jonka mukaan 34 prosenttia toimihenkilöistä on rajoittanut työntekoaan lisätulojen kireämmän verotuksen takia.

– Olisi kaikkien etu, että verotus kannustaisi tekemään ylitöitä ja olisi palkitsevaa, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET